Bolla Márton

A Helyismeret wikiből

BOLLA Márton, Bolla Imre (Sümeg, 1751. ápr. 14.-Pest, 1831. nov. 7.) szerzetes, költő, történetíró.

Élete

1769-ben Kecskeméten belépett a piarista rendbe. Nagykanizsán működött, majd Nyitrán teológiát is tanult. 1775-ben pappá szentelték. 1777-től Kolozsvárott tanár, majd igazgató, Vácon és Kőszegen házfőnök, 1812-től a rendtartomány főnöke. Jelentős szerepe volt a piarista iskolák fejlesztésében. Latin és magyar nyelvű versek mellett Ő írta az első világtörténeti tankönyvünket: Primae lineae historiae universalis. 1-3. Köt. Kolozsvár, 1798-1799. A hatodik latin kiadás alapján (1843) a művet magyarra is lefordították. (1845-1848.) 1810-ben, kéziratban maradt tanulmányt készített a korabeli hazai középiskolai oktatás állapotáról és reformjának szükségességéről.

Irodalom

  • TAKÁTS Sándor: A budapesti piarista kollégium története. Bp., 1895.
  • VÉKONY István: ~ mint történetíró. Bp., 1908.
  • Magyar piaristák a 19. és 20. században. (Szerk.: BALANYI György.) Bp., 1942.