Bolla Ilona

A Helyismeret wikiből

BOLLA Ilona, Gerics Józsefné (Felsőgörzsöny, 1927. máj. 22.-Bp., 1980. dec. 8.) tanár, történész.

Élete

A történettudomány kandidátusa. Középiskolai tanulmányai után a budapesti tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári oklevelet. 1950-1951-ben Kalocsán tanított, majd a budapesti egyetem középkori tanszékén gyakornok, 1952-től tanársegéd, 1960 után adjunktus, 1977-től haláláig docens. Kutatásaiban elsősorban a középkori társadalom, a település és a jogtörténet valamint ezek európai összefüggéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a középkori magyar közszabadság-fogalom vizsgálatában, a köznemesség és a jogilag egységes jobbágyság kialakulását illetően.

Művei

  • Az Aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi regestrum megvilágításában. Bp., 1957.
  • A jobbágytelkek kialakulásának kérdéséhez. Bp., 1961. - Szemelvények az 1526 előtti magyar történelem forrásaiból. (Társszerző.) Bp., 1967., 2. kiad. 1970.
  • A jogilag egységes jobbágyság kialakulása Magyarországon. Bp., 1983.

Irodalom

  • GLATZ Ferenc: ~ (1927-1980) = Tört. Szle, 1980. 4. sz.