Bohuniczky Szefi

A Helyismeret wikiből
Bohuniczky Szefi.jpg

BOHUNICZKY Szefi (Nagypécsely, 1894. márc. 19.-Bp., 1969. febr. 28.) író.

Élete

Veszprémben tanult. Álnéven írt elbeszéléseket és bírálatokat a Független Szemlében. Első novelláit és első regényét, A kisbojtárt a Nyugat 1926-ban közölte. Babits Mihály és köre befogadta. Noha szerény körülmények között élt (férjét a Tanácsköztársaság bukása után nyugdíjazták), irodalmi szalont tartott fenn, ahol hetente összejöttek a Nyugat köréhez tartozó írók. Munkái érdekes életrajzokkal tűnnek ki, és két témakörben mozognak. Irt leánykora környezetéről, a vidéki gazdatisztek és szegényparasztok világáról, másrészt a városi középosztálybeli nők nyugtalan, céltalan életéről. 1945 után már alig publikált regényeket, de irodalomtörténeti visszaemlékezéseket közölt íróbarátairól. 1938-ban és 1942-ben Baumgarten-díjat kapott.

Művei

 • Nők. (Novellák.) Pápa, 1930.
 • Rigó. (Novellák.) Pápa, 1930.
 • Szegény emberek. Bp., 1934.
 • Eszteregi hitbizomány. Bp., 1936.
 • Asszonyok és lányok. Bp., 1942.
 • Lázas évek. Bp. 1947.
 • Egy Móricz-vers története. = Irodalomtörténet, 1957. 1. sz.
 • Emlékezés Szabó Dezsőre. = Irodalomtörténet, 1958. 1. sz.
 • Az elfelejtett Centrál kávéház. = Vigília, 1959. 8. sz.
 • Két vacsora. Emlékezés Móricz Zsigmondra. = Nagyvilág, 1959. 8. sz.
 • Arcképvázlat Pap Károlyról. = Jelenkor, 1961. 3. sz.
 • Emlékezés Osváth Ernőre. = Irodalomtörténet, 1961. 2. sz.
 • Schöpflin Aladár és baráti körük. = Irodalomtörténet, 1962. 1. sz.
 • A fiatal Németh László és környezete. = Jelenkor, 1962. 6. sz.
 • Otthonok és vendégek. Önéletrajzi írások. Bp. 1989.

Irodalom

 • NÉMETH László: ~. = Napkelet, 1931.
 • ILLÉS Endre: Két regény. = Nyugat, 1936. 6. sz.
 • DÉNES Gizella: Emlékeztető emlékezés. = Vigília, 1975. 10. sz.
 • VIDOR Miklós: A megváltatlan író. = M. Nemz, 1993. márc. 27.
 • TÜSKÉS Tibor: Kerüljön emléktábla ~ pécselyi szülőházára! = Somogy, 1997. 5. sz.