Bognár Endre

A Helyismeret wikiből

BOGNÁR Endre (Felpéc, 1842. nov. 8.-Pápa, 1919. aug. 8.) ev. lelkész, író.

Élete

Győrben és Sopronban is tanult, majd Bécsben is hallgatott teológiát. Néhány hónapig vadosfai káplán, majd egy évig őrszigeti lelkész. Életének nagy részében (1918-ban történt nyugdíjazásáig) Lovászpatonán teljesített lelkészi szolgálatot. A Dunántúli Evangélikus Egyházkerületnek főjegyzője volt. Huszonhat évig szerkesztette a Gyámintézet c. időszaki lapot. 1880-tól évkönyveket adott ki egyházközségéről, és az első évfolyamban közölte annak történetét is.

Művei

  • Luther kis kátéjának magyarázata. Pápa, 1880.
  • A második huszonöt év a magyarhoni E. E. E. gyámintézet történetéből. 1885-1910. Pápa, 1910.