Bocsor István

A Helyismeret wikiből
Bocsor Istvan.jpg

BOCSOR István (Enying, 1807. október 18. - Pápa, 1885. június 3.) tanár, író.

Élete

Enyingi jobbágycsalád sarja. Pápán tanult 1819-től 1832-ig, a Pápai Református Főiskolán teológiai és jogi képesítést nyert, majd 1837-től tanított. Magyar nyelvű történelemórái a város közönségére is nagy hatást gyakoroltak. 1848-ban az enyingi kerület nemzetgyűlési képviselője. A szabadságharc bukása után visszavonultan, tanári munkásságának élt. Alakját Kozma Andor: A karthágói harangok c. versében örökítette meg. Latin nyelvtana öt kiadást ért meg. Pápán az Alsóvárosi temetőben szép síremléke, a Széchenyi u. 10. sz. házon (ahol lakott) emléktáblája, a Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtárában mellszobra van. Radikalizmusáról tanúskodó Világtörténelem c. (1841.), előadásait tartalmazó és a Középkori történetek (1863-1864.) c. kézirata is ebben a gyűjteményben található.

Művei

 • Rövid francia nyelvtudomány. 1-2. Köt. Pápa, 1839-1840.
 • Számvetési kézikönyv. Pápa, 1843.
 • Magyarország történelme, különös tekintettel a jogfejlődésre. 1-4. Köt. Pápa, 1861-1869.

Irodalom

 • ANTAL Gábor: Bocsor István életrajza. 1882.
 • Emlék, Bocsor István főiskolai tanár...pápai főisk.-ban eltöltött félszázados tanári működése...alkalmából. Pápa, 1882.
 • KISS Ernő: Bocsor István emlékezete. = Pápai Református Főiskola értesítője, 1908.
 • BALOGH Géza: Bocsor Istvánra emlékezve (1807-1885). = Megyei Pedagógiai Körkép, 1985. 3. sz.
 • A Pápai Református Gyűjtemény. (Szerk.: KÖVY Zsolt.) Pápa, 1987.
 • BEÖTHY Ottó: A hégeli tanok magyarországi történetéhez. (1818-1844.) = Pannon Panteon 7. (Összeáll.: KŐSZEGI Lajos. Társszerző.) Veszprém, 1992.
 • TUNGLI Gyula: Emlékezés Bocsor István. = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1–23. Veszprém, 1963–2004., 6. Veszprém
 • KÖVY Zsolt: A pápai szellemiség. = Új Horizont 1993. 6. sz.
 • TUNGLI Gyula: Bocsor István. = Bakony-balatoni kalendárium 1995. Veszprém, 1994.