Blau Henrik

A Helyismeret wikiből
Blau Henrik.jpg

BLAU Henrik (Pápa, 1871. jan. 14.-?) hébernyelv-tanár.

Élete

Pályáját 1894-ben a pápai izraelita elemi iskolában kezdte, 1899-ben tanára, 1912-től 1930-ig igazgatója a polgári fiúiskolának. Működésének első felére (1912 és 1924 közötti időre) esik az iskola fénykora. Ebben az időben jelentősen növekedett a tanulók létszáma. Keresztény tanulók is nagy számban (42 fő) tanultak itt. Utazott Ausztriában és Romániában, előadásokat tartott különböző pápai egyesületekben. 1934-ben nyugdíjazták és Horthy Miklós kormányzótól kitüntetést kapott. 1940-ig vezette a női kereskedelmi szaktanfolyamot is. Publikációi jelentek meg a Polgári Iskolai Közlönyben, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, a Pápai Hírlapban, a Pápai Lapokban, a pápai Izraelita Polgári Fiúiskola értesítőiben és másutt.

Művei

  • Peh el Peh: Zsidó szólásmondások népszerű gyűjteménye. (Szerk.: Társszerkesztő.) éhn.
  • Az énektanításról. Pápa, 1914. - Eszter királynő. (Társszerző.) (3 felvonásos operett).

Irodalom

  • Pápai pedagógus lexikon. (Főszerk.: TUNGLI Gyula.) Pápa, 1997.