Bierbauer Lipót Xaver Ferenc

A Helyismeret wikiből

BIERBAUER Lipót Xaver Ferenc (Kőszeg, 1841. nov. 9.-Balatonfüred, 1917. febr. 7.) jószágkormányzó, tanár, szerzetes.

Élete

1857-ben lépett a bencés rendbe, 1864-től gimnáziumi tanár volt Sopronban, majd 1865-től hitszónok és főiskolai tanár Pannonhalmán. 1885 és 1913 között a veszprémi kerület jószágkormányzója. 1914-től nyugalomban élt Tihanyban, illetve Balatonfüreden. Győrött már az 1870-es években bevezette a telefont és megvalósíttatta a villamos ívlámpával való világítást. Ugyanott egy akasztott embert elektromos árammal felélesztett, hogy igazolja, a halál beálltának jelei nem mindenkor azonosak az orvosok által mondottakkal. Győrött a vízvezeték megvalósítására részvénytársaságot és műszaki bizottságot szervezett. Több rangos tankönyv szerzője. (A Magyar katolikus lexikon 1. kötete szerint Balatonfüreden halt meg.)

Művei

  • Vegytan a legújabb elméletek alapján. 1-2. Köt. Győr, 1876.
  • Mérték és árátszámítási táblázatok. Győr, 1876.
  • Physika. Győr, 1880. - Csillagászat. Győr, 1884.
  • Emlékirat a vízvezetéki művek 1884. évben történt megnyitása alkalmából. Győr, 1884.

Irodalom

  • A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története. 6. Köt.