Bertalan

A Helyismeret wikiből

BERTALAN (?-1243) r. k. püspök.

Egy 1222. évi oklevélben fordul elő a neve, mint veszprémi préposté, 1224-ben Jolánta királyné kancellárjaként említik. Fennmaradt pecsétje 1231-ből származik. 1233-ban a pápai követ megbízottjaként részt vett a beregi egyezmény megkötésében. 1226-ban kanonoktársai a veszprémi egyházmegye 16. püspökévé választották. Sikerült egyezséget létrehoznia a szentmártoni apáttal, és ezt a pápa is megerősítette. Veszprémben, 1240-ben a Domonkos-rend apácáinak kolostort alapított, amely tizenöt évvel később Margit királylányt fogadta falai közé.

Irodalom

  • A veszprémi püspökség római oklevéltára. - Monumenta romana episcopatus Veszprimiensis. (Szerk. összeáll.: Fraknói Vilmos, Lukcsics József). 1-6. köt. Bp. 1896–1907.