Bernstein Béla

A Helyismeret wikiből

BERNSTEIN Béla (Várpalota, 1868. jan. 7.-Auschwitz, 1944. jún.) főrabbi, történész.

Élete

Tanulmányait a Budapesti Rabbiképzőben végezte, 1890-ben, Lipcsében avatták filozófiai doktorrá, 1892-től rabbi. Előbb Szombathelyen, 1909-től pedig Nyíregyházán volt főrabbi, majd az Országos Rabbi Egyesület elnökévé választották. 1944 tavaszán Auschwitzba deportálták, ahol mártírhalált halt. Széles körű történetírói és irodalmi tevékenységet fejtett ki. Írásai a zsidó folyóiratokban, a Vas- és a Szabolcs vármegyei lapokban jelentek meg. Szaktárgya a zsidó történelem, de kiváló ismerője volt a magyar zsidók szabadságharcbeli történetének. Magyarra fordította Mózes öt könyvét. Várpalotán a Nagy Gyula Galériában tábla őrzi emlékét.

Művei

  • A szombathelyi izraelita népiskola története. Bp., 1896.
  • Az 1848-49-iki magyar szabadságharc és a zsidók. Bp., 1898.
  • Zsidó honvédek a szabadságharcban. Bp., 1925.; 2. kiad. 1939.

Irodalom

  • KECSKEMÉTI Ármin: A zsidó irodalom története. Bp., 1908.
  • KEMPELEN Béla: Magyarországi zsidó eredetű családok. Bp., 1927.
  • Komlós Aladár: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. 1–2. Köt. Bp. 1997.