Berkeny János Sámuel

A Helyismeret wikiből

BERKENY János Sámuel, Berken János (Nemesvámos, 1765 körül-Bécs, 1822) rézmetsző.

Bécsben tanult és dolgozott, kora egyik legjobb térképmetszője. Több mint 50 munkáját ismerjük, közülük 18 megyei térképet a Görög Demeter-féle atlaszban. 1789 után a Magyar Hírmondó illusztrátora. Veszprémről készült, színezett tollrajzai: a város kelet felőli nézete a Buhim-völggyel 1817-ből; a város dél felőli nézete 1817-ből; kilátás a Jeruzsálem-hegyről a Tizenhárom-város felé 1818-ból (a Laczkó Dezső Múzeumban).

Irodalom

  • NAGY Iván: Magyarországi képzőművészek a legrégibb időktől 1850-ig. 1-4. r. = Századok, 1874. 1-4. sz.
  • SZENDREI János: A magyar képzőművészek lexikona. (Társzerző.) Bp., l915.
  • PATAKY Dénes: A magyar rézmetszés története a 16. századtól 1850-ig. Bp., 1951.
  • KOROMPAY György: Veszprém. 2. átd. bőv. kiad. Bp., 1957.
  • Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. Bp., 1990.