Berend

A Helyismeret wikiből

BEREND (11-12. század) Árpád családfájában Zolta fia szerepelt e néven.

Berend fia Márton egyike azon vitézeknek, akik I. Károly királyt 1330-ban, a havaselvi hadjáratban megmentették. Az országban több helység nevében szerepel ez a név. Tósokberénd is e honfoglalás kori törzsnévből származtatja eredetét. 1329 és 1343 között Békés megye főispánja volt.

Irodalom

  • Encyclopedia Hungarica. 1. köt. Calgary. 1992.
  • KERÉKGYÁRTÓ Árpád: A műveltség fejlődése Magyarországban. 1. köt. 889-1301. Bp., 1880.