Bem József

A Helyismeret wikiből

BEM József lengyel hadvezér, a magyar honvédseregek altábornagya (Tarnów, 1794. március 14. – Aleppo, 1850. december 10.)

A varsói katonai akadémián tanult. Részt vett Napóleon oroszországi hadjáratában. A cári uralom elleni felkeléshez csatlakozott, majd leverése után Nyugat-Európába menekült. A bécsi forradalom egyik katonai vezetője, Bécs eleste után Pozsonyba menekült. Szolgálatait felajánlotta a magyar kormánynak, Kossuth az erdélyi hadsereg parancsnokává nevezte ki. A segesvári vereség után Törökországba emigrált. Muzulmán hitre tért, s Szíria katonai parancsnoka volt haláláig. A balatonfüredi II. számú Általános Iskola kórusa Horváth Ernő vezetésével lengyelországi útján Tarnówba is ellátogatott, ekkor merült fel a névadás gondolata. Az iskola 1965. október 24-én vette fel Bem József nevét. Ez alkalommal hársfát ültettek el az iskola udvarán. Az ünnepségen részt vett Tarnów város küldöttsége is. A szobrot az iskola névfelvételének 27. évfordulóján avatták fel.


Forrás:

Balatonfüred emlékjelei. Balatonfüred, 2004.