Bellaagh Aladár

A Helyismeret wikiből

BELLAAGH Aladár, hevesi (Pest, 1853. júl. 8.-Bp., 1924. márc. 10.) tanár, irodalomtörténész, szakíró.

Élete

Középiskoláit Pesten és Esztergomban végezte, majd az esztergomi papneveldében és a budapesti egyetem hittudományi karán tanult. 1877-ben tanári diplomát szerzett. Tanított a Sümegi Községi Alreáliskolában, Körmöcbányán, Trencsénben, majd újra Körmöcbányán volt középiskolai tanár. 1905-ben nyugállományba vonult és Budapestre költözött. Számos magyar nyelvészeti, irodalomtörténeti, esztétikai és pedagógiai tárgyú írása jelent meg. Bevezetővel és jegyzetekkel látott el több régi magyar irodalmi művet: Pázmány Péter Kalauzát, Káldi György válogatott egyházi beszédeit, Faludi Ferenc Nemes Úrfi-ját és Szent Ember-ét, Dugonics András Az arany perecek c. regényét. Gimnáziumi tankönyveit az iskolák évekig használták.

Művei

  • A magyar hírlapirodalom története. Trencsén, 1877.
  • A tizenhetedik század francia drámairodalma. Trencsén, 1877.
  • A valláserkölcsi nevelés szükségessége iskoláinkban. Trencsén, 1879.
  • Középiskoláink a nemzeti művelődés. Trencsén, 1882.
  • A körmöcbányai Katholikus Legényegylet története 1891-1901. Körmöcbánya, 1902.