Beliczay Jónás

A Helyismeret wikiből

BELICZAY Jónás, 1810 tájáig Belitz Jónás (Kocs, 1764. nov. 10.-Kemeneshőgyész, 1845. dec. 10.) ev. lelkész, tanító, író.

Élete

Több helyütt tanítóskodott és lelkészkedett: 1799-től Szentantalfán, 1803. áprilisától Vanyolán, 1806. májusától Nagyalásonyban, 1809-től Kemeneshőgyészen. 1831 és 1842 között kemenesaljai esperes volt. Egyházi énekeket és verseket írt, amelyek a korabeli lapokban jelentek meg. Keresztény halotti énekeskönyvet adott ki, amely először 1815-ben jelent meg, negyedik kiadása 1877-ben látott napvilágot. Irt néhány egyházi beszédet is. Kemeneshőgyészen halt meg, az ev. lelkészlak udvarán van síremléke.

Művei

  • Örvendező versek. Sopron, 1796.
  • A deák nyelv fejtegetése. Sopron, 1799.
  • Szívből örvendező tisztelet. Sopron, 1806.

Irodalom

  • KARSAY Sándor: Magyar protestáns egyháztörténelmi monográphiák. (Társszerző.) Bp. 1881.