Bechtold Fülöp

A Helyismeret wikiből

BECHTOLD Fülöp (Peremarton, 1786-?) altábornagy.

Tizenöt éves ifjúként lépett a 4. számú vértes ezredbe, s a francia háborúk során századosi rangra emelkedett. 1816-ban őrnagy, 1823-ban alezredes, 1828-ban ezredes, 1833-ban vezérőrnagy. Az 1848-1849. évi magyarországi hadjáratban, mint altábornagy vett részt és egy ideig, kevés szerencsével ő vezette a cs. kir. sereget a szerbek ellen, A szőregi csata után nyugalomba vonult. Katonai munkái közül kiemelendő: Militärische Handbibliothek. (Bécs 1836-40. 9 köt.)