Balogh Gábor

A Helyismeret wikiből

BALOGH Gábor (Köveskál, 1823. ápr. 30.-Bp., 1908) jogász, honvédtiszt.

Iskoláit szülőfalujában kezdte, majd Pápán jogot végzett. A csabrendeki Barcza Sándor mellett, főleg úrbéri és büntetőjogi ügyekben dolgozott. Az ügyvédi vizsgát letéve Pozsonyban a megyei küldöttek mellett titkári feladatokat látott el. Jelasics támadásának hírére a Tapolcán alakult első Zala megyei nemzetőr-zászlóaljba ált. Több jelentős ütközetben vett rész, köztük a pákozdi, a hatvani, az isaszegi csatákban, Buda ostromában. A szabadságharc végét főhadnagyként, Komárom várában érte meg. Devecserben telepedett le, ahol a zirci uradalom ügyészeként 22 évig dolgozott. Az 1870-es évek elején Győrbe költözött., ahol 70 éves korában írta meg emlékiratait. A kéziratot jelenleg unokája Balogh Ferenc és családja őrzi.

Irodalom

  • Pápai diák a szabadságharcban. Részletek a köveskáli Nemes ~ honvéd főhadnagy önéletírásából. Bemutatja RASSY Tibor muzeológus. = Új Horizont, 1993. 4-5. sz.