Balatoni Szemle - I. folytatás

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Mint a múlt számunkban jeleztük, folytatjuk a Szemlében, Almádival kapcsolatos írások ismertetését egyéb érdekességek mellett. 1942. augusztusi számban jelent meg

Szociális nyaraltatás Balatonalmádin

A Richards gyári leánygyermekek egyes csoportjairól készült kedves felvételek

Balatonalmádin járva, a sok derűs kép között is kicsillanó kedves jelenetnek voltunk szemtanúi Egy cukorkákat osztogató urat és hölgyet boldog, hangosan nevető vidám gyerekcsoport vett körül, két marokkal kapkodva az édességek után. Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a gyermekek a Richards Richard győri finomposztógyára r. t. munkásainak gyermekei és ahhoz a 100 főnyi csoporthoz tartoznak, amely a vállalat áldozatkészsége folytán ezidén Balatonalmádin töltötte a nyarat. A Richards-gyár nagyszabású szociális intézményeinek keretébe már évek óta beletartozik a munkásgyermekek üdültetése, amelynek céljára eddig Horányt, ebben az évben pedig Balatonalmádit jelölte ki a vállalat ügyvezető-igazgatója.

Ugyanekkor a Richards-gyár budapesti központi irodájának, valamint a győri gyárnak közel 100 főnyi tisztviselő gárdája és hozzátartozóik is Balatonalmádin töltötték el szabadságukat, ugyancsak a vállalat jóvoltából. A tisztviselők és családtagjaik részére a jónevű Jákóy penziót bérelte ki a vállalat, ahol a nyaralási idény folyamán közmegelégedésre kitűnő ellátásban részesültek. A tisztviselők is vidáman és megelégedetten töltötték el pihenőjüket Almádin és élvezték a strand és a vizisportok üdítő hatását

A Szemle októberi számában, a következők szerint értékelik a gyerekek nyaraltatását.

Kitűnő tapasztalatok a Balatonalmádi gyermeknyaraltatásról

Ha a többinél is hangosabban túláradó örömmel viháncoló boldog önfeledtséggel játszadozó gyermekeket láttunk a nyáron a Balaton partján, biztosak lehettünk benne, hogy azok győri munkások gyermeki, akik szüleik munkaadójának jóvoltából tölthették vakációjukat a Magyar Tenger mellett Balatonalmádin gyönyörködtünk az egyik ilyen exportban. A Richards Richard Győri Finomposztógyára rt. munkásainak gyermekei töltötték itt szünidejüket. Az említett vállalat, amelynek nagyvonalú szociális intézményei immár országszerte ismertek, minden évben nyaralni küldi a munkásgyermekeket, eddig Horányba, ezidén először Almádiba.

A mostani tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyermekekre a balatoni üdülés minden várakozáson felül jó hatással járt és kivétel nélkül testben megerősödve, lélekben vidáman tértek haza Győrbe szüleikhez. Talán seholsem ontja oly tökéletesen áldásait a természet a Balaton partján, mint éppen Almádin, amelynek éghajlata, kiválóan megfelelt a gyermekeknek, mindannyian barnárasülve, pirospozsgásan és testsúlyban kilókkal gyarapodva érkeztek haza.

Meg kell jegyezni, hogy ebben a szép eredményben igen nagy része volt az ottani Gyermekvédő Liga-telep vezetőségének és a kirendelt gyermekgondozóknak. Egyikük túltett a másikon, gondosságban és igyekezetben, úgyhogy öröm volt ránézni a munkásgyerekekre, akik ragyogóan tiszták és ápoltak voltak. A Richards-gyár pedig, amely eddig is igen sokat tett munkásgyermekeiért, az eredménnyel elégedetten még tovább fejleszti a nyaraltatást, úgyhogy jövőre még nagyobb számban fognak a Balatonban lubickolni a győri munkásgyermekek.

A győri gyerekek nyaraltatásáról írt beszámolók képet adnak, az 1950-es évek eleje óta nevelőotthonként ismert épületben, egykor folyt életről. Az Új Almádi Újság 2001. augusztusi számában ismertetésre került az Országos Gyermekvédő Liga által 1911-ben építetett Zsófia Gyermekszanatórium története.

HÍREK

1942. május. „A Balatonalmádi Villamosipari Rt. közgyűlésén Varga Péter üzemvezető- főmérnök ismertette a jelentést, a banktartozás 25.950 pengőre csökkent. A közgyűlés Pongrácz Antal (helyesen Andor) elnök javaslatára a régi tisztikart újra megválasztotta.”

1942. december. „József kir. Herceg Ő Fensége a Főrendiház decemberhavi ülésén lelkes szavakkal emlékezett meg az Orsz. Természetvédelmi Tanácsnak arról a tervévről,hogy Tihany Nemzeti Parkká alakítassék, mert ezzel a félsziget nagyszerű természeti és történelmi emlékei valóban védelemben részesülnének s idegenforgalmi szempontból ez az intézkedés igen nagy jelentőségű volna. Megemlítette Ő Fensége azt is, hogy nincs szó a falu kitelepítéséről, de a ma nyomorgó falusi nép így biztos és szép keresethez jutna. A Balaton minden igaz barátja hálásan köszönheti meg Ő Fenségének, hogy Balatonunk érdekében szólalt fel s a fejlesztését célzó törekvéseket hathatós szavával méltányolta”

Főszerkesztőnket (Dr. Cholnoky Jenő) „a finn földrajzi társaság december havi közgyűlésén tiszteletbeli tagjává választotta. Ez egyik jelensége annak a meleg barátságnak, amelyet a két rokon nép érez egymás iránt.”

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2010. (22. évf.) 1. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja