Balatonalmádi dalkör

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Városunkban - mint ismeretes -évek óta sikeresen működik a Balatonalmádi Vegyeskar. Az elmúlt nyáron testvérvárosunkban, Eggenfeldenben tett bemutatkozó látogatás során, mind a kar vezetője, mind a kar tagjai nagy sikernek voltak részesei. Az ilyen sikeres szereplés öregbíti városunk hírnevét. Ennek apropóján emlékezzünk röviden az elődökre.

Az 1920-as években csaknem minden településen működött kórus - akkoriban dalárda - így Almádiban is. Történetéről, megalakulásának körülményeiről keveset tudunk, csupán egy-egy fennmaradt fénykép és a korabeli újságok híradásai jelzik létét. Néhány adat a „Balatonalmádi Dalkör” működésének idejéből, a kezdeti hat évről, forrásunk a Veszprémi Hírlap.

1926. március 21. Először szerepel a Balatonalmádi Dalkör Gaál Izidor tanító vezényletével.

1926. április 25. Dalestély Almádiban. Tartja a Balatonalmádi Dalkör, vezényel Rhosóczy Rezső népművelési titkár.

1927. július 4. A Templomépítő Bizottság jótékony célú estéjén, zsúfolásig megtelt teremben (csak a Hattyú vendéglő gyógyterme lehetett), hatalmas sikerrel szerepelt a dalkör és több mint 300 pengő jövedelmet hozott a templom javára.

1930. március 2. A Balatonalmádi dalárda műsoros hangversenyt tartott, aminek keretében szerepelt a Fűzfő-gyártelepi dalárda is, vitéz Gerley Mihály vezényletével. Az almádiakat Rhosóczy Rezső dirigálta. Vitéz Mészáros István énekszámaitól elragadtatva tapsolt a közönség, különösen Kis János (Jancsi) örökszépségű dalaival aratott sikert. Kiss Annus, Neuhauser Mihály és Papp Sándor „ügyesen adták elő” a Gazdasági viszonyok című bohózatot, szól az újsághír.

1932. június 5. Dalos ünnepély Almádiban, 400 résztvevővel a Hattyúban. Rendező a Veszprém Vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága volt. Résztvevők: Adászteveli Református Énekkar (karnagy Csonka Árpád), Balatonalmádi Dalkör (karnagy Rhosóczy Rezső), Balatonkenesei Iparos Dalárda (karnagy Nagy Károly), Balatonkövesd - Csopak - Palóznak Egyesített Református Énekkar (karnagy Pamotyai Lajos), Fűzfőgyártelepi Vegyeskar és a Fűzfőgyártelepi Férfikar (karnagy vitéz Gerley Mihály), Olaszfalui R.k. Énekkar (karnagy Erdősy András), Papkeszi Református Énekkar (karnagy Köntös Dezső), Takácsi Református Énekkar (karnagy Tóth Albert), Várpalotai Iparos Dalegyesület (karnagy Benkő Béla), Várpalotai Unió Dalkör (karnagy Madarász Endre), végül a Vörösberényi R.k. Énekkar (karnagy Csonka Ferenc). Csajághy Károly kúriai bíró, az Országos Magyar Dalszövetség alelnöke, mint a zsűri elnöke mondta „a zsűri a szívén keresztül van megvesztegetve” célozva a legnagyobb sikert aratott Fűzfőgyártelepi Vegyeskarra, miután csak ebben szerepeltek hölgyek. Egyébként több mint egész oldalas újságcikk számolt be, igen részletesen, a jelentős eseményről „Almádiban énekelnek” címmel.

1932. július 10. A Balatonalmádi Dalkör sikerrel szerepelt a székesfehérvári dalosversenyen. Kategóriájában a második lett, így a fiatal egyesület több régi, neves dalos egyesületet győzött le, „elismerés illeti Rhosóczy Rezső karnagyot és a szorgalmas dalosokat” méltatja az újságcikk az eredményt.

E két utóbbi eseményről készült híradás igazolja, hogy milyen fontos szerepe és összetartó ereje van egy település bármilyen civil szervezetének, valamint ezek közös szereplésének, illetve versengésének.

Talán nem tévedünk ha történeti analógiát vélünk felfedezni a Keletbalatoni Önkormányzati Területfejlesztési Társaság megalakulása és a 66 évvel ezelőtti almádi dalostalálkozó között. Egy ilyen kistérségi találkozás és összefogás óriási jelentőséggel bír a közös jövő érdekében.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1998. (10. évf.) 11. szám, 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja