Balatonalmádi 100 éves

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Almádi elnevezést használjuk a mindennapi beszédben. Nagyon sok településnek van "napi használatra" rövid neve. Természetesen csak olyan település esetén lehetséges ez, amelyiknek a neve két, esetleg három különállóan is értelmes szóból tevődik össze. Például Pestre utazunk és nem Budapestre. Székesfehérvár csak Fehérvár, Hódmezővásárhely pedig Vásárhely a mindennapi használatban. Hogy közelebbit is említsünk, Vörösberény nekünk csak Berény, bár ez esetben óvatosan kell a rövid nevet használni, miután jó néhány Berény nevű település van kis hazánkban. Így van ez Balatonalmádival is. Eredetileg Almádi volt a hivatalos elnevezése, az akkor még hegyközségnek, illetve községnek. Nézzük, hogy is van a 100 éves jubileum, mit mond a vonatkozó törvény.

"A magyar királyi belügyminiszter az 1909. január hó 25-én 84.672/908 szám alatt kelt rendeltével, Veszprém vármegye községeinek neveit az 1898. évi IV.t.cz. 2. §-a és ugyanezen rendeletével a Veszprém vármegye községei területén levő puszták, telepek, majorok és egyéb lakott helyek neveit az 1898. évi IV t.-cz. 3. §-a alapján a következőleg állapította meg.". Ezután járásonként felsorolja a települések eddig használt nevét, ezt követően az új nevét és a hozzá tartozó egyéb lakott helyek neveit sorolja fel.

Előzőekből következően némi késéssel, de még 2009-ben "ünnepelhetjük" Balatonalmádi, 80 évig községi, 20 éve városi létét. Használjuk továbbra is a több, mint 500 éves Almádi elnevezést, noha nem tudjuk pontosan honnan származik és mennyi a valóságos "életkora".

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2009. (21. évf.) 10. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja