Balaton képes folyóirat (folytatás)

A Helyismeret wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Fdanko (vitalap | szerkesztései) 2016. augusztus 10., 16:55-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Írta: Schildmayer Ferenc


Az Új Almádi Újság novemberi számában a Balatoni Szövetség képes folyóiratának ismertetésére került sor, amelyben a folytatásra utaltunk. A folytatásban az 1908. március 1-én megjelent első szám tartalmával ismerkedhetünk meg a már kivonatosan közölt két cikken túlmenően.

Almádi hirdetés

Dr. Lóczy Lajos neves tudós tollából A téli Balaton című, tudományos igényű és egyben napi eseményeket leíró ismertetést olvashatunk. Érdekes csaknem 100 évvel később olvasni az akkori Balaton téli állapotát. Lóczyt idézve: A téli Balaton a jegestenger képeit hozza közelünkbe. Borongós, ködös időben csak iránytűvel tanácsos a jégen járni, mert ilyenkor beláthatatlan a környéke. Leírja a jég mozgását, ami főként a déli partot veszélyezteti, 2-3 méter magas jégtorlaszok képződnek, emellett 4-5 méter széles csatornák, azaz szabad vízfelületek alakulnak ki. Szerinte a jégpáncélos Balaton megérdemli, hogy …fölkeresse az idegen. Téli tartózkodásra a Balatonnak északi partja felette alkalmas. Különösen az uralkodó északnyugati szelektől védett helyek azok. Almádi, Alsó-Őrs, Balatonfüred, Szepezd, Révfülöp, Badacsonytomaj valósággal kínálkoznak téli üdülőhelyekül. A turisták nem bánják meg, ha keresztül-kasul járják (iránytűvel a kezükben) a befagyott Balatont.

Ha a jég fél méterre hízik. Százával van rajta halász, a ki nagy hozzáértéssel, ősi gyakorlattal, a kerítő-hálót naphosszat sok kilométerre húzza a jég alatt és száz veszéllyel dacolva, néha egy fogásra 20-30 métermázsa halat terít a jégre. Építőkővel megrakott társzekerek döcögnek ekkor minden irányban; valóságos országutak támadnak a keréknyomok mentén.

Hirdetési oldal fejléce

Ismertetésre került a Balatoni Szövetség téli közgyűlése, amelyet január 5-én tartottak a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség budapesti székházában. Számtalan témával foglalkoztak a közgyűlésen, többek között Kvassay Jenő előadást tartott a Földművelésügyi Minisztérium Balatonfejlesztési szándékairól. Dr. Óvári Ferenc bejelentette, hogy a kormány 6,5 millió koronát kíván fordítani a Balaton fejlesztésére, a part feltöltésekre, nádas irtásra, a Sió hajózhatóvá tételére és egyéb fontos munkálatokra.

Érdekes és tanulságos Kvassay Jenő írása Balatonföldvár csatornázása címen, amelyhez mellékeli a folyóirat a tervet is. Ismertette, miként lehet a Balaton-parti településen a csatornázást megoldani, hangsúlyozva, hogy egy kissé bonyolultabb, mint máshol. Bevezető soraiban megállapítja: Ha a Balaton körül modern, a közegészségügy követelményeinek megfelelő fürdőtelepet akarunk létesíteni, illetőleg a meglevőket ilyenekké fejleszteni; arra nézve az első feltétel, hogy vízvezetékkel és csatornázással legyen ellátva. Idézve Kvassayt: Végezetül közöljük, hogy Balatonföldváron a vízvezeték berendezése eddigilé 120.000 koronába, a csatornázás pedig mintegy 80.000 koronába kerül a házi berendezéseken kívül, melyeket a villatulajdonosok maguk végeztek.

A Balaton körül című írásban a tóval összefüggő események soráról esik szó. Számos befolyásos személyt választottak meg örökös tiszteletbeli taggá. Így gróf Batthyány Lajost tiszteletbeli elnökké, Darányi Ignác és Kossuth Ferenc minisztereket pedig örökös tiszteletbeli taggá. Fölterjesztette a Szövetség a kérelmét Kossuth Ferenc közlekedési miniszterhez a balatoni körút kiépítése tárgyában. A balatoni körtelefon, amely az egyes településeket összekötötte, ekkor már kiépítés alatt állt, szintén a Szövetség kezdeményezte.

Sok helybeli és környékbeli illusztris személyt is választmányi taggá választottak. Közülük néhány: Ádám Iván veszprémi kanonok, Kacskovics Lajos Somogy megye alispánja, Jánosi Ágoston püspök, Vajda Ödön tihanyi apát. A Szövetség nemes törekvéseit mindezek a személyek erkölcsileg és nem kevésbé anyagilag is támogatták.

Hivatalos értesítések között közölték a Szövetség tagjainak különböző engedményeket adó szervezetek adatait. Például: az Almádi Fürdő Rt. szállodáinál 10%, a légsátraknál 10%, Zsák József vendéglő és szállodatulajdonosnál, a szálló árakból 15%, az étel és italárakból pedig 10% engedményt adtak az elő- és utószezonban. Mint már említés történt róla, a folyóiratban sok hirdetés jelent meg, miután ingyen adták. (Ismerős megoldás!)

Végigolvasva a Szövetség hivatalos lapját, némelyik írás még talán ma is aktuális, amit jól illusztrál az Almádi fürdő eladó hirdetés. Elgondolkoztató, Balatonföldváron csaknem 100 évvel ezelőtt csatornázási munkák folytak, az északi parton még nem járt vasút, csupán megkezdték az építését. Városunkban jelentős csatornaépítés folyik napjainkban...

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2005. (17. évf.) 12. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja