Balaton képes folyóirat

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Mint ismeretes, a Balatoni Szövetség 1904- ben alakult meg, amely eseményről a múlt évben, a 100 éves évforduló alkalmából, bőséges tájékoztatást kaptunk. Lényegesen kevesebb az ismeretünk a Szövetség hivatalos értesítőjeként szereplő, Balaton című képes folyóiratáról. Ennek egyik oka lehet, hogy négy évvel később született meg a gondolat, amit rögtön követett a tett, azaz 1908-ban megindult az említett folyóirat kiadása.

A folyóirat fejlécének képe

1908. március 1-én jelent meg az első szám, ebben a szerkesztőség Köszöntő című rövid írását olvashatjuk az alábbiak szerint.

Folyó évi január hó 5-én tartott közgyűlésünk elhatározta, hogy a most először útra induló folyóiratot kiadjuk. Szövetségünk negyedik esztendejében, bármily szerény keretben, de mégis megvalósíthatjuk végre azon óhajunkat, hogy saját hivatalos értesítővel rendelkezzünk.

Midőn ezen kis lapunkat jóbarátaink szíves figyelmébe ajánljuk, közöljük azt is, hogy nem kívánunk külön munkaszervezettel előállani. Hűen és becsületes eszközökkel munkálkodunk azon, hogy az alapszabályok rendelkezései minél szélesebb keretekben megvalósuljanak. Hogy a Balaton ne csak természeti kincse legyen a leginkább érdekelt vármegyéknek, hanem az anyagi jólét, a gazdasági fölvirágzás megteremtője is.

Folyóiratunkat tagjaink tagsági díj fejében kapják. Fogadják szívesen, azzal a rokonérzéssel, mellyel nyújtjuk. És eszméink, törekvéseink támogatásával, azoknak híveket szerezve, legyenek jó szívvel rajta, hogy őszinte szeretettel, bő és változatos tartalommal minél gyakrabban állhasson módunkban bekopogtatni.

Dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, a Szövetség ügyvezető alelnöke felügyelt a szerkesztésre, amit Cséplő Ernő, a Szövetség titkára végzett. Óvári a Nagy feladatok című vezércikkében fogalmazta meg a Szövetség céljait, amelyekből a fontosabbak, kivonatosan a következők.

A Balatonvidék fejlesztésénél két nagy jelentőségű erő munkál közre és kapcsolódik egymásba. Az állam áldozatkészsége és a társadalmi tevékenység. Ez a két erő végzi a szükséges alapozó munkát és mozgatja azokat a rugókat, melyek a fejlődés szolgálatában, sikerrel segítenek megoldani nemcsak az apró, de a nagy feladatokat is.

Kossuth és Darányi miniszterek lelkes szívvel egymásután váltják valóra azokat az óhajtásokat és reményeket, melyek után a Balatonvidék őszinte barátai oly régtől fogva vágyakoznak. Készül a felsőparti vasút, hogy a bájos Balatonvidéket az ország fővárosával, a gyorsvonat sebességével köti össze. Megvalósul az évek óta szorgalmazott körtelefon és talántalán nemsokára járhatunk már az olyannyira fontos balatoni körúton is.

Szinte látjuk már azt a nyüzsgő életet, mely kora tavasztól késő őszig lesz a Balaton mellett és azokat a mozgalmas heteket, mikor a téli Balaton fogja vonzani az emberek ezreit.

A fejlődés a Balatoni Szövetség elé is mindig több és több feladatot ró. Előle kitérni nem szabad, szembeszállni vele, érdekükben harcolni, őket diadalra juttatni kötelesség. De a nagy kérdések mellett, a kisebb kézen fekvő dolgokra is ki kell terjeszteni a figyelmet. Az apróbb, de értékes szolgálatok teljesítésével, – milyenek a kiadó lakások, eladó telkek, nyaralók nyilvántartása, továbbá az élelmiszerrel való jutányos és jó ellátás – feltétlen hasznos munkát végzünk.

Ezúton minden jelentékenyebb nehézség nélkül összehozhatjuk a két érdekeltséget, a fürdővendégeket a parti lakossággal és a kettő között, amire bizony rendkívül nagy szükség mutatkozik, szilárd erkölcsi és anyagi kapcsot teremthetünk. Így válik azután lassanként valóra az a vágy, hogy a Balaton körül semmi a fejlődést gátló felleg ne mutatkozzék; minden vidám és mosolygó legyen, mint az áldott nagy vízben fürdő, csillogó nyári napsugár.

A folyóirat néhány jellemzője. 12 oldalon jelent meg évente hat alkalommal, március, június, július, augusztus, szeptember és december hónapok elsején. Ez később megváltozott, mert 12 szám jelent meg évente, esetenként kettős, összevont formában. Mint fentebb olvashattuk, a folyóirat ingyenes volt, előállításának költségeit hirdetésekkel fedezték, amelyek két lapoldalt tettek ki és meghatározott tarifa szerint fizettek a hirdetők.

Jó néhány hasonlatosságot fedezhetünk fel a mai helyzet, az Óvári cikkében írtak és az első szám egyéb cikkei között, ezért a következő számban jelenik meg cikkünk befejező része.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2005. (17. évf.) 11. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja