BYC 1912-1937

A Helyismeret wikiből
BYC-cover.jpg
A BALATONI YACHT CLUB

25 ÉVES TÖRTÉNETE

1912-1937

A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL

ÍRTA: KLEINDIN HUGÓ

Budapest

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, v. Csáky-utca 10 - 86363

Bevezető

A BYC fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából "bocsátjuk útjára ezt a kis emlékkönyvünket. Nem korrajz, még a klub teljes történetének sem nevezhető, mert az a keret, melyet be kellett tartanunk, erre módot nem adhatott. Nem örökíthetjük meg mindazt a sok nemes és szép gondolatot, melyet a klub kitermelt, azt az eléggé nem értékelhető áldozatos munkát, mellyel a 25 év folyamán tagjaink a Balaton kultusz ápolásához a vizisportok fejlesztéséhez és a klub felvirágoztatásához hozzájárultak.

25 év távlatából azonban már kibontakozik ama lelkes tábor munkájának az eredménye, kik a BYC neve alatt egyesültek és oly széles látókörű, magas gondolkozású vezetők előrelátó irányítása mellett, mint gróf Hunyady József és gróf Jankovich-Bésán Endre, működtek.

Az egész Balaton monográfiáját felölelő mű egyik fejezete majd meg fogja állapítani, hogy a világháború előtti nagyhatalmi állapotunkban, — mikor a BYC megalakult —, sem egészségügyi, sem sportbeli, sem idegenforgalmi jelentőségének megfelelően a Balatont nem értékelték, a Balaton kultusza gyermekkorát élte, a vizisportok pedig a Balatonon — lévén ezek csak egyes kiváltságosok kedvtelése — kevés fejlődést mutattak.

A BYC volt az, mely már ebben a korban is nevével elkötelezte magát a Balatonnak, a vitorlás sportnak és a testi kultúra rendszeres, klub szabályok szerinti művelésének. Célkitűzéseihez és nevéhez a 25 év alatt mindvégig hű maradt.

A magyar tengert közelebb vitte a magyar családok szívéhez, a lelket és testet nemesítő vitorlás sportot belekapcsolta a nemzetnevelő tömegsportok közé, fürdőhelyeinken megszervezte az ifjúságot a vizisportokra és négy helyen: Siófokon, Balatonalmádiban, Lellén és Balatonfüreden pedig otthont adott magának a vitorlázó sportnak azzal, hogy hajó-teleltetővel egyesített klubházakat emelt.

Ez a 25 éves alkotó munka nagyrésze arra a szomorú időszakra esik, mikor nemzeti értékeink pusztulásnak voltak kitéve és amikor még törvény és hivatalos szervek nem voltak a testnevelés és a Balaton kultuszának szolgálatába állítva. Most, mikor a kormány hivatalos szervei is hathatósan belekapcsolódtak a mi magyar tengerünk kultuszának emelésébe és a társadalmi sportegyesületeket is részesítik ezen kormányszervek erkölcsi és anyagi támogatásban, biztosan és joggal remélhetjük klubunk életének második negyedévszázada küszöbén, hogy a BYC 25 éves működésének rövid összefoglalása erőforrásává fog válni összes tagjaink részére, hogy tisztult, nemes sporterkölcs jegyében, izzó magyar szívvel vesznek részt klubunk további építő munkájában és ezzel is hozzájárulnak egy szebb és jobb magyar jövő kiépítéséhez.

Isten adja, hogy úgy legyen!

VÉGHELY DEZSŐ
a BYC társelnöke
Hunyadi József a B.Y.C tiszteletbeli elnöke
Jankovich-Bésán Endre a B.Y.C néhai elnöke

Tartalomjegyzék

Kolofon

A jubileumi évkönyvben látható képek kliséinek nagyobb részét a B Y C hivatalos lapja: a „VÍZI SPORT" szerkesztője: vitéz Sebők Sándor, szívességből engedte át.

Évkönyvünk címlapját és a fametszeteket Németh László, a B. Y. C. tagja tervezte és készítette.

Felelős kiadó: Kleindin Hugó.