Bátorkeszi István

A Helyismeret wikiből

BÁTORKESZI István (Bátorkeszi, 1640 körül-Nápoly? 1675) költő, ref. lelkész.

Élete

1641-től Debrecenben tanult, 1669 és 1674 között Veszprémben ref. lelkész. 1674. március 5-én a pozsonyi törvényszék a Wesselényi-féle összeesküvés ürügyével, egyik vádlottként őt is gályarabságra ítélte. Először Berencs várában raboskodott, majd Nápolyban került gályára, ahol meghalt, nem érte meg társai kiszabadulását. Más források szerint 1676. február 12-én szabadult, nem sokkal később meghalt. A veszprémiek nem töltötték be helyét, több alkalommal is folyamodtak érte, pénzzel is segítették rabságában. Triesztben, két rabtársával együtt írta a prédikátorok énekét. Szövegét a Szentsei daloskönyv őrizte meg. (42. sorszámú.) Új Kiadása: Szentsei György daloskönyve. Bp., 1977. Veszprémben a ref. templom falán (Dózsa György u. 24.) tábla őrzi emlékét.

Irodalom

  • RÁCZ Károly: A pozsonyi vésztörvényszék áldozatai. Sárospatak, 1874.; Bővebb kiadása: Lugos, 1889-1899.
  • NÉMETH Sándor: Egy gályarab prédikátor közelről. = Confessio, 1981.