Bánovics Szulpic Alajos

A Helyismeret wikiből

BÁNOVICS Szulpic Alajos (Kosut, 1801. aug. 13.-Pápa, 1868. aug. 13.) szerzetes, tanár.

1818-ban lépett a bencés rendbe, 1829-ben szentelték pappá. 1822 és 1852 között Nagyszombatban és Pozsonyban tanított. 1852-től 1855-ig Bakonybélben perjel, 1855-től haláláig a pápai bencés rendház főnöke, 1864-től a gimnázium igazgatója is. Végrendeletében nagyobb összeget hagyományozott a szegény sorsú és tehetséges diákok segélyezésére, jelentős könyvtára az iskolát gyarapította. A pápai Kálvária Temetőben nyugszik. Az 1871-ben megalakult Szulpic Egylet évtizedekig támogatta a rászorulókat.

Irodalom

  • GAÁL. -SOMFAI Balázs: Nagyjaink. = A pápai Türr István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1638–1988., Pápa, 1988.