Antonio Bonfini

A Helyismeret wikiből

BONFINI, Antonio (Patrignone, Itália, 1427?-Buda, 1502. júl.) író, történész.

Élete

1486 őszén jött Magyarországra. Mátyás király 1488-ban megbízta a magyar történelem korszerű feldolgozásával. Ezen (megszakításokkal) 1497-ig dolgozott, utóbb II. Ulászló megbízásából. A Rerum Ungaricorum Decades c. művében Veszprém történetére vonatkozóan is mindazt összegzi, amit a korábbi kútfőkből megtudhatott, de mindezt novellisztikusabb stílusban, színesebben teszi. Az európai közvélemény ebből ismerte meg a magyar történelmet. Kidolgozta a hun-avar-magyar azonosság elméletét. Az eseményeket európai keretbe állította. Megalkotta a máig érvényes Mátyás-portrét. Műve számos szépirodalmi alkotásnak volt forrása, ihletője.

Irodalom

  • KULCSÁR Péter: ~ Magyar történetének forrásai és keletkezése. Bp. 1973.