Almádi első szállodája

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

A Veszprémi Független Hírlap 1882. augusztus 9-i számának vezércikkében Almádi helyzetét elemzi a szerző, Kompolthy Tivadar laptulajdonos. Felvázolta egy Almádi székhelyű részvénytársaság megalapításának szükségességét Almádi fürdő jövőjének érdekében. Már előző évben „felmerült a terv egy 40-50 szobás fürdő bérház építésére részvények alapján, de senki sem akart kezdeményező lenni” írja Kompolthy az említett cikkben.

A kezdeményezés nem volt eredménytelen, mert 1883. november 28-án megtartott közgyűlésen megalakult az Almádi Fürdő Részvénytársaság és azonnal neki is láttak a fürdőhely felvirágoztatásának. A Huber-féle szőlő megvételével és a rajta levő épület bővítésével létrehozták a híressé lett Hattyú vendéglőt. Ugyanakkor a „fürdő bérház”, azaz szálloda építését „végleg elhatározták” és a 2430 Ft-ról szóló tervezetet elfogadták azzal, hogy 2000 Ft kölcsön felvétele szükséges a megvalósításhoz, tudósít a Veszprémi Független Hírlap 1886. április 10-i száma.

A kor szokásának megfelelően munkához is láttak és az április 24-i szám hírei között olvasható „Almádi bérház építését Brenner Lőrinc úr már megkezdte és június 15-re lesz készen.” 1886. május 25-én megjelent egy érdekes hirdetés: „Almádiban a fürdő r.t. bérháza melletti új épületben dohánytőzsdével egybekötött fűszer, liszt, rövidárú kereskedést nyitottam. Friss készletek, rendes árak. Göde Ede Almádi birtokos”. Helyesen a bérházzal szembeni telken épült épületről van szó, amelyik ma is áll a Bajcsy Zsilinszky u. 53. sz. alatt, az egyik Göde szőlőbirtok területén.

Újabb hír olvasható a június 12-én megjelent újságban, miszerint „...az Almádi bérház már elkészült és hat lakószobát tartalmaz. Brenner Lőrinc építette, 15-én veszi át a bizottság. Lovak számára a vendéglő (ez a Hattyú vendéglő) mellett istálló épül.”

Nemcsak a Veszprémi Független Hírlap, hanem többek között a Veszprém című lap is foglalkozott az építéssel és az 1886. június 20-án megjelent számában olvasható: „Egy kényelmesen bútorozott szoba havi lakbére 18 Ft-ban állapíttatott meg.” Az árról fogalmat alkothatunk az 1886 évi Almádi Anna bál kiadásainak elszámolásában szereplő adat alapján, miszerint egy napszám 80 krajcárba került.

Visszatérve a Veszprémi Független Hírlap tudósításaihoz olvashatjuk: „Bérház átadása múlt kedden megtörtént. A 6 szobás gyönyörű épület úgy Brenner Lőrinc, mint Bognár ácsmester s az építő pallér ügybuzgóságát dicséri.” Ugyanazon a napon a 20 lóra épült új istállót is átadták a vendéglő mellett. A híradás további részében olvasható „Gödéné a nyáron kifőzést is tart olcsó abonement (előfizetés) mellett.”

Kompolthy Tivadar lapjában megjelent híradásokból látható, hogy igen gyorsan, április 10 és június 15 között eltelt két hónap alatt, felépült a „részvénytársaság bérháza” azaz Almádi első szállodája, amelynek folyosójáról annak idején remek kilátás nyílt a Balatonra, amint ezt a mellékelt képes levelezőlap is mutatja. Sajnos nem a Kompolthy által 1882-ben javasolt 40-50 szobás épület valósult meg, annak ugyanis nem voltak meg az anyagi feltételei.

Annak idején még egy szőlőbirtokon (Roboz-féle szőlőről van szó amelyet a Rt. megvett) állt az épület, azonban az 1900-as évek elején kiirtották, bár az sem lehetetlen, hogy kipusztult a szőlő és a területen felépítették a légsátor telepet. Ez azonban már egy másik történet és az Almádiban 1899-ben létrehozott Kneipp-Rickli kúra ismertetéséhez tartozik.

A „bérház” amelynek építését szinte napról napra követhettük Kompolthy Tivadar lapjában -ugyan kismértékben átalakítva, de eredeti külső méreteit megőrizve -ma is áll a Bajcsy Zsilinszky út 50 sz. alatt, az Ifjúsági lépcső melletti felső telekrészen, mint az Árnyas Panzió egyik épülete.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1999. (11. évf.) 1. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja