Almádi díszpolgárai

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Városunk képviselő-testülete a közelmúltban rendeletet alkotott a díszpolgári cím adományozásának feltételeiről. Az eljárás során merült fel a kérdés volt-e Almádinak díszpolgára. A községi képviselő-testületi jegyzőkönyvek nem maradtak fenn, így nem áll rendelkezésre eredeti dokumentum.

Eddigi kutatások szerint két díszpolgára biztosan volt Almádinak. Nevezetesen:

Dr. Óvári Ferenc 1911. június 12-én kapta a címet.

Kánya Kálmán 1939. szeptember 3-án vette át a díszpolgári oklevelet a Járossy Károly főjegyző és Fejes Ödön biró vezette küldöttségtől.

Ő mint nyugalmazott külügyminiszter és almádi villatulajdonos kapta a címet.

Egykori villája ma a Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda épülete.

A díszpolgári cím elnyerésének feltételei nincsenek pontosan meghatározva. Viszont jól illusztrálja ezt az Óvári oklevelében olvasható indokolás, miért lehet azt elnyerni.

„Mi, Balatonalmádi község képviselő-testülete az egész polgárság nevében adjuk tudtul mindenkinek, akit illet, vagy a jövőben illetni fog, hogy a mai rendkívüli közgyűlésre egybegyűlvén, számos képviselő és polgártársaink által elénk terjesztett indítvány alapján számba vettük és megfontoltuk azt a ritka polgári tevékenységet és önzetlen munkálkodást, szellemi és anyagi áldozatkészséget, melyet szeretett polgár- és képviselőtársunk, úgy országos képviselőnk, DR. ÓVÁRI FERENC az Almádi-fürdő Részvénytársaság elnöke és a Balatonszövetség alelnöke, községünk fejlesztése, ... Balaton-kultusz előmozdítása, ... mindnyájunk példaadására, okulására és a közérdek javára kifejtett, nevezett derék polgártársunkat és jeles férfiútközlelkesedéssel és egyhangúlag a község díszpolgárává választottuk... Kelt, Balaton-Almádi község 1911. évi június hó 12. napján tartott rendkívüli közgyűléséből.”

Getsmai Mihály községi jegyző, Fülöp Mihály községi bíró, Max Sándor és Mihalecz József községi képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők.

Az oklevelet tizenegy, Almádi különböző részleteit ábrázoló kisméretű akvarell díszíti. Ezek mindegyike valamilyen módon kötődik Óvári Ferenc tevékenységéhez, vagy azért, mert ő ajándékozta az épület telkét, ilyen az egykori elemi iskola, vagy pedig rendkívüli aktivitást fejtett ki a létrehozásában, mint például a balatoni vasút.

Az igen szép oklevél, amelyik egyedülálló abban, hogy a kitüntetettéinek felsorolása mellett azokat megfestve is tudtunkra adja, a Veszprém Megyei Levéltárban található, Óvári egyéb címen kapott oklevelei között.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1993. (5. évf.) 2. sz. 3. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja