A régi berényi iskola

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc
Az iskola alaprajza és a hozzá tartozó udvar

Az elmúlt évben került sor az új berényi iskola felavatására, befejezvén a két ütemben lefolytatott építkezést. Inkább erre az alkalomra kellett volna a régi, csaknem 200 éves iskoláról fennmaradt levéltári anyag alapján, jelen történeti visszatekintést elvégezni. Miután jobb későn mint soha, tegyük meg most.

Asztalosmunka költségvetése, benne egy tábla és 9 pad költsége

A levéltári iratok lényegében három részből tevődnek össze, amelyek a következők:

- 1805. május 1-én Győrben kelt latin nyelvű levél

- 1804 októberi dátumot viselő terv németnyelvű felirattal

- Tételes költségvetés az iskola építéséről, német nyelven

Vörösberény 1858. évi kataszteri térképe, az iskola már bővítve látható

A levél Nicolas Salamon inspektor úrnak van címezve Nagyvázsonyba, és az iskola építéséről szól. Kifejti, hogy a robotot és a fogatosokat a falu közösségének kell állnia. Az épületfát az uraság ingyen bocsátja rendelkezésre. Megemlíti a levelében, hogy S jel alatt a tervet csatolta, X jel alatt pedig a 2407 Ft 321/2 krajcárról szóló költségvetést. A levél aláírója Emericus Nimeczi, akiről nincs ismeretünk. Az iskola építtetője minden bizonnyal gróf Zichy nagyvázsonyi uradalma volt, ugyanis 1796-1804 és 1805-1811 években kelt iratok felsorolják, hogy az uradalom milyen munkákat végeztetett Vörösberényben.

A levél mellékleteként említett alaprajz egy 15,10 x 8,40 méter külső méretű épületet ábrázol, amelyben egy tanterem és egy tanítói lakás található. A bejárat a mai Veszprémi út felőli oldalon nyílik egy folyosóra, amelyből balra az osztályterem, jobbra a tanítói lakás szobája közelíthető meg, illetve a folyosó végén levő ajtón ki lehet jutni az udvarra. A szoba mögött, szintén a folyosóról nyílik a konyha, majd abból a kamra. A folyosó végében található egy „potyogtatós“ kis helyiség, amelyikhez az udvaron csatlakozik egy tekintélyes méretű (1 öl x 1 öl) pöcegödör, nyilván az összes tanulóra, a tanítóra és családjára „méretezve.“ A fűtést a tanteremben és a szobában cserépkályha, a konyhában pedig kemence biztosította. A költségvetés tételei között 9 pad és egy tábla szerepel mint berendezés.

A részletes költségvetés és menynyiségszámítás valamennyi munkanemre kiterjed, a végén pedig összesíti a költségeket. Érdekességként megemlítendő, hogy a kőműves munkához sorolták a földmunkát is. A kőművesmunka anyagszükséglete a következő volt: 86 fél kubik (?) bányakő, 14.300 tégla, 190 kübel (mérce) mész és 1140 vödör homok. Hasonlóképpen felsorolták az egyéb munkák anyagszükségletét is. Az építkezés végösszege 2407 forint 321/2 krajcár volt, amelyből a község által végzett robot és fuvar értéke 499 forint 171/4 krajcárt tett ki. Az irat utolsó oldalán három nagyvázsonyi mester, asztalos, kőműves és ács aláírásával igazolja, hogy vállalja a munkát.

A terv és térképek tanúsága szerint ezen adatok a katolikus iskolára vonatkoznak. Lehetséges, hogy ez az épület volt Vörösberény első iskolája, amit azonban csak további kutatásokkal lehetséges igazolni.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2002. (14. évf.) 9. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja