A Balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása

A Helyismeret wikiből

Előszó

A "Balaton" monográfiája külön-külön foglalkozik a "magyar tenger" éghajlati viszonyaival, geológiájával, geográfiájával, úgyszintén a Balaton tó vizének analyzisével, úgy hogy ezekre csak egyszerűen hivatkozom, s ebben a balneologiai részben csak azzal foglalkozom, a mi a beteget vagy az üdülést keresőt, a kinek erre a czélra a Balatont ajánlották, balneologiai tekintetből közelebbről érdekli.

Az egyes fürdőhelyeken a lakások árait nem jegyeztem fel, mert azok ingadozók s nagyon sokfélék és azért, ha csak minden egyes szobának leírását nem adom, a lakások áraiból alig nyer tájékozást az olvasó. Ellenben a gyógy- és zenedíjakat és fürdőárakat, a mennyire módomban volt, mindenütt felemlítettem, mert azok rendesen nem változnak.

Budapest, 1900. április hó 15.

Dr. Boleman István

I. Bevezetés

A Balatonnak, mint gyógyító és klimatikus tényezőnek, nincs múltja, de van jelenje és még szebb a jövője. A tónak és vidékének szépsége már régen lelkesítette a művészeket és költőket, a tó halgazdagsága, partjainak tüzes bora mindenki előtt ismeretesek voltak, csak arról nem szólott a krónika, hogy levegője és vize milyen áldásos sok betegség leküzdésére. Ezt, úgy látszik, az ó-korban a rómaiak már ismerték, mert a Balaton partján sok helyen akadnak régi római villáknak romjaira. A középkorban, az újkorban erről nincs seholsem említés téve. Igaz, hogy Balaton-Füred mindenkoron híres fürdőhely volt és Magyarországnak a múltban is, jelenleg is egyik legelőkelőbb, legelegánsabb gyógyhelye. Csakhogy hírnevét, látogatottságát nem a Balatonnak, hanem savanyúvizének köszönte és ha e század harminczas éveiben a tihanyi apát, mint B.-Füred tulajdonosa, építtetett is a Balatonba fürdő- és úszóházat, azt inkább az egészséges, mint a beteg vendégek kedvéért tette. Csak e század utolsó harmadában vált mindinkább közkeletűvé és mintegy meggyőződéssé, hogy a tiszta, jó levegőnek és a víz fizikai tulajdonságainak is nagy befolyásuk van a beteg emberek egészségének helyre

Először Siófokon állítottak fel kis fürdőhelyet a Balaton pariján, a melyben bizonyos betegségekben bámulatos sikere értek el. Balaton Füreden is kezdtek nagyobb súlyt helyezni a tavi fürdőkre. Látva a szép eredményeket, a múlt évtized végén már több helyt (Almádi, Badacsony stb.) létesítettek fürdőket. Igaz, hogy némi tekintetben a Phylloxera pusztításainak is van ebben érdeme. A kilenczvenes évek elején létesült azután a siófoki nagyszerű fürdőtelep s azóta nem telik év, hogy a balatonparti községek egyikében-másikában ne rendeznének be fürdőtelepet úgy hogy nincs messze az az idő, mikor az egész Balatont a nyaralótelepek koszorúja fogja övezni. A gyógyulási szép eredmények elvitázhatatlanok. Leginkább oly betegségekből melyeknek alapját kimerülés — akár testi, akár szellemi fáradtság és túlerőltetés következtében — okozza, lábadtak fel a Balaton partján a betegek. Ugyanazon bán- talmak ezek, mint a melyekben a tengeri fürdők szoktak jót tenni, ez a hasonlatosság az eredményben okozta, hogy a gyógyulások okának magyarázatánál szintén ezen hasonlatosságot vették fel sokan alapul. A mint a múltban még komoly tu