100 éves visszatekintés

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc
,

E hónapban jelenik meg utoljára az Új Almádi Újság 1999 évi dátummal. Hasonlóképen volt ez 100 évvel ezelőtt, amikor 1899. december végén fordult át a naptár az 1900-as évekre. Az időben csak az évszázad változott, ellenben most az évezred kezdőszáma is megváltozik. 1999 jelentősége ilyen szempontból azonos a 999-es esztendővel, de ebből az időszakból viszonylag kevés írásbeliség maradt fenn, főleg Almádira vonatkozóan, így nem áll módunkban az ezeréves összevetés, csupán 100 évre tekinthetünk vissza.

Térképrészlet

Elég gazdag forrásanyag áll rendelkezésünkre, amennyiben meg szeretnénk tudni milyen történések estek 1899. évben Almádiban, illetve Almádira vonatkozóan. A veszprémi újságok - akkor hetilapok - bőségesen tudósítottak Almádiról. Közülük most csak a "VESZPRÉMVÁRMEGYE" megfelelő évfolyama lesz vizsgálódásunk fonása, az 1899. év során megjelent hírek között kronologikus sorrendben válogatva.

Január 7. dr. Óvári Ferenc kihívta párbajra Rainprecht Ferencet és dr. Vadnay ügyvédet. Ezért a budapesti királyi törvényszék 3 heti államfogházra ítélte őt, miután ekkor már tilos volt a párbajozás. Másik hír, hogy Almádi állandó posta és távíróállomást kap tavasszal, amikor is az eddig csak szezonban működő postahivatal átköltözik a most épülő községházába.

Április 15. Az Almádi Fürdő Részvénytársaság kezdeményezésére megállapodás született, hogy a budapesti Kneipp Egyesülettel közösen bevezetik a Kneipp és Rickli kúrát Almádiban. A budapesti egyesület elnöke és két tagja megtekintve a helyszínt azt kitűnőnek találták. (Az épület az Auróra étterem helyén állt!)

Április 23. Római régiségek Almádiban. Thury Etele szőlőjében épülő villa (ma Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz.) mellett sok érdekes római leletre akadtak. Másik hír, hogy Almádi és Alsóőrs községeket f. hó 16-án súlyos természeti csapás érte jégeső formájában, hatalmas pusztítást okozva szőlőkben és a gyümölcsösökben.

Május 7. Az épülő községházánál "bokréta ünnepélyre" került sor, azaz a falak elérték a tervezett végleges magasságukat. További hír, hogy a budapesti Gregersen cég mérnökei tervezés előtti helyszíni szemlét tartottak a Kneipp gyógyház telkén.

Június 4. Az Almádi Fürdő Rt. rendkívüli közgyűlése 100 db 150 Ft névértékű részvény kibocsátásával felemelte alaptőkéjét a Kneipp Intézet megvalósításának biztosítására. Ugyanekkor részletesen ismertetik a "Kneippeanum" épület terveit, amelyikhez 5000 négyszögöl területet bérelnek a káptalantól, a Zsák vendéglőtől egészen a Balatonig terjedően.

Június 11. Vasútügyben kis végrehajtó bizottsági ülést tartottak Almádiban. Az egyéb almádi hírek között szerepel a kápolna sekrestyéje alapkövének letétele. (A kápolna 1884-ben épült.) Tudósítás az építkezésről: "hétfő óta mintegy 120 kőműves, ács, napszámos meg fuvaros dolgozik az új Kneipp-pavilonépület felépítésén, mely impozáns nagy alkotás 48 méter hosszú lesz. Két hét alatt teljesen elkészül és 7000 Ft-ba kerül." Mellékesen megemlítik, hogy ez évben 22 villa épült Almádiban.

Július 9. A veszprémi vasút „valószínűleg a Vödörvölgyben és Meggyespusztán keresztül halad Almádiig." Másik hír "két lawn-tennis pálya ujjú lesz alakítva... hetenként egyszer (szerda vagy csütörtök) verseny lesz." Megalakult a Vigalmi Bizottság 120 taggal.

Július 16. "Liedl Ferenc a m. kir. operaház zenekarának tagja ismert hegedűművész 22-én az Almádi Hattyú vendéglő nagytermében hangversenyt ad." Helyi közreműködőkön (nyaraló hölgyek kísérték zongorán) kívül Pálffy György a Nemzeti színház tagja szavalással, Mihályi Ferenc a m. kir. operaház tagja pedig énekléssel szerepel. "A Kneippeanum és a Rickli kúra telepe megnyílt" a vendégek már használatba is vették.

Július 30. "..sosem volt ilyen élénk szezon Almádiban a MEGTELT táblát ki lehetne tenni". Az újságban folyamatos és részletes beszámolók olvashatók a különböző eseményekről, mulatságokról.

Augusztus 13. Petőfi elestének 50. évfordulójára szép ünnepség volt, a bevétel 86 Ft a "felállítandó Petőfi mellszobor beszerzésére fordíttatik."

Augusztus 27. "Balaton-Almádiban f. hó 21-én népes értekezletre gyűltek össze mindazok akik a fürdőhely jövője iránt érdeklődéssel viseltetnek" szól a híradás. Néhány az elhangzott kívánságokból: sétány a Balaton parton, 70-80 szobás szálloda, Kneipp csarnok körül étkező helyiség, nők részére meleg fürdő, a Remete patak és a vörösberényi határ mentén új sétány stb.

Szeptember 3. „Almádiban dacára a hanyatló saissonnak nagy élénkség uralkodik." Búcsúestélyt tartottak nagy sikerrel, a víz kitűnő, a Kneipp csarnokot augusztus 31-én bezárták, de a fürdőház szeptember 13-ig nyitva lesz.

Szeptember 10. Még szeptemberen is érkeztek új vendégek olvasható a híradásban. Összeállították a vendégek listáját amely a következő volt:

augusztus 17-től szeptember 5-ig érkezettek   131
átutazó vendége száma 81
augusztus 17-ig érkezettek száma 1770
összesen 1982 fő.

Almádi lakóssága akkoriban kb. 400 fő volt, a vendége száma ennek csaknem ötszöröse volt.

Szeptember 17. A Vigalmi Bizottság befejezte működését. A nyári tiszta jövedelem 186 Ft volt, ehhez jött a Petőfi ünnepély 85 Ft értékű jövedelme. "Ez öszszeget a Vigalmi Bizottság Petőfi mellszobrának beszerzésére szánta. A szobrot valószínűleg a megyepark egyik szép terén fogják felállítani."

Október 15. "Almádiban már vége felé jár a szüretelés, nem termett annyi mint tavaly... cukortartalma sokkal nagyobb."

December 3. "A Balaton Almádi kir. posta és távbeszélő hivatalhoz dr. Fenyvesi Ferenc vármegyénk főispánjának ajánlatára a Kereskedelemügyi miniszter Schneller Gabriella felsőőrsi postamestert nevezte ki." Így ő lesz Almádi első postamestere a következő évtől.

Végül egy 1900. január 7-én megjelent hír. December 31-én este 6 órakor Brenner Lőrinc az Almádi Fürdő Rt. megalapítója és azóta folyamatosan elnöke, néhány éven keresztül Almádi bíró, a Szent Margit kápolna építője, "Almádi alapító atyáinak" egyike, rövid szenvedés után életének 64-ik évében elhunyt.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE című hetilapnak melléklete volt a HIVATALOS KÖZLÖNY amelyben a vármegye rendeletei jelentek meg. 1899. május 14-i és május 20-i számában folytatólagosan megjelent az "Almádi Fürdő-szabályzat", amelyik 82 §-ban szabályozta a fürdőhely életét.

A kivonatosan és rövidítve ismertetett újsághírekből jól látszik milyen hatalmas változások történtek Almádiban az 1899-es év folyamán. Talán a legjelentősebb a Kneipp Intézet létesítése és az első légsátor felépítése volt, ugyanis ettől kezdve Almádi gyógyfürdőnek számított, ami jelentősen növelte a vendégek számát. Állandó postahivatal létesítéséről döntöttek és kinevezték Almádi első postamesterét, gyűjtöttek a Petőfi szoborra, kertészetet hoztak létre, sok egyéb fel nem sorolható dolog mellett. Mindezek az elhatározások és belőlük következő eredmények igen nagy lendületet adtak Almádi további fejlődésének.

1999 év folyamán számos olyan önkormányzati döntés született amelyik jelentőségében vetekszik a 100 évvel ezelőttiek súlyával. Minden reményünk szerint ugyanolyan eredményesek lesznek és Almádi város jövőjét szolgálják.

Érdekes analógiák az 1899. évi és az 1999. évi események között:

  • a vasutat sokan a Malomvölgy felé kívánták vezetni a Vödörvölgy helyett (kerékpárút!).
  • Kneippeanum.........Almádeum (az Auróra épület átalakítása!)
  • teniszpályák újjáalakítása........ klubház tervezett építése
  • "népes értekezlet 1899. augusztus 27."......közmeghallgatás 1999. december 21.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1999. (11. évf.) 12. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja