Szeöke-villa

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Az eddigi ismertetésekben néhány, a századforduló környékén épült házról esett szó. Az 1880-as évek elején elindult építési kedv a világháború miatt, az 1910-es évek első felében megszakadt, és ezzel lényegében lezárult az almádi villaépítések első szakasza. Természetesen nem csupán az eddig megismert épületek tartoznak ebbe a csoportba.

A következő periódus az 1920-as évek második felében kezdődött, az inflálódott koronát felváltó új pénz, a pengő bevezetésével, a lassan fellendülő gazdaság kísérőjeként. A Szeöke villa építésének pontos dátuma nem ismert, de valószínűleg 1929-30-ban készült el.

Ha a birtoklástörténeti adatokat vizsgáljuk, akkor a már ismert 1858. évi kataszteri felmérés a kiindulási bázisunk. Eszerint a két katasztrális hold 1199 négyszögöl nagyságú terület tulajdonosa Győri Sámuelné szentkirályszabadjai lakos volt. Az akkori birtok határait körülbelül a Remete patak, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Hétvezér út és a Postás Üdülő területének délkeleti határával jellemezhető.

A szentkirályszabadjai telekkönyvben már György Lajos birtokaként szerepel, 1865-ben pedig Pintér Mihály és neje, veszprémi lakosoké a birtok, amelynek nagysága 2 kh 869 négyszögölre módosult. Időközben többször cserélt gazdát, és az 1882. augusztus 27-én felfektetett almádi telekkönyvben Menczel Antal veszprémi lakos a tulajdonosa, aki 1878-ban vette meg, 400 osztrák értékű forintért. Ismételt adásvételek után, 1918. február 9-én, 60.000 koronáért Raft Gyula és neje Takács Olga vásárolták meg a területet. 1927. július 8-án kiállított községi bizonyítvány alapján „a rajta épült ház... Raft Gyula és neje Takács Olga nevére bejegyeztetik". Az épület ma is áll a Hétvezér út és a Széchenyi sétány sarkán, annak idején gyógyszertár volt benne, miután a tulajdonos akkor gyógyszerész volt, aki Almádi első gyógyszertárát hozta létre ezzel. Későbbiekben cukrászda működött az épületben, amelyik Pap cukrászda néven vált ismertté.

Több kisebb területrész eladása után a teljes maradék területet parcellázták 1928-ban. Ezekből a területekből 1929-ben egy 93 és egy 32 négyszögöl nagyságút vett meg Szeöke Bálintné sz. Illay Mária, aki rövidesen megépíttette a ma is álló villát. Érdekességként kell megemlíteni, hogy a telkek viszonylag kicsik voltak, általában 125-150 négyszögölesek. A terület délkeleti sarkán épült, Raft villához képest ez a ház szintén a Remete patak partján, de az egykori birtok másik sarkán áll.

Az épület mai tulajdonosa két éve vásárolta meg és helyreállíttatta, teljes egészében megőrizve eredeti architektúráját, ami igen dicséretes dolog, mert sajnálatosan ez jellemzi a legkevésbé a mai épületrekonstrukciókat. A tulajdonos megemlítette, hogy a többrétegű festés alatt színes, tájakat ábrázoló falfestés volt, amit sajnos nem sikerült megmenteni, mert az új villamos vezetékezés során a vésések miatt tönkrement, csupán néhány eredeti gipszstukkó maradt meg a mennyezeten.

Mindenképpen példaként kell megemlíteni a helyreállítást, mivel Almádi egyik, a maga korára jellemző architektúrájú épületét őrizte meg számunkra, és remélhetőleg példaképül fog szolgálni Almádi helyi védelemre érdemes épületeinek későbbi helyreállításához.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1996. (8. évf.) 7. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja