Posta, hírközlés Almádiban

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Nemrég múlt 100 éve, hogy megjelent az első hír az almádi postával kapcsolatban. Eszerint az Almádi Fürdő Rt. „intézkedik a postahivatal és a csendőrség szállása iránt” - olvasható a Veszprémi Független Hír-lap 1894. május 12-i számában.

Az intézkedés eredményes volt mert a következő hír így szólt: „Postahivatal Almádiban. A soproni posta és távirda igazgatóság értesíti... f. hó 16-án Almádi községben a fürdőévad tartamára megnyílt teljes postai műszolgálat mellett, a posta takarékpénztári szolgálatot is fogja végezni. A postahivatal összeköttetését Szentkirályszabadja, Vörösberény és Almádi között közlekedő gyűjtő és kézbesítő gyalogjárat, valamint a Siófok, Balatonfüred és Almádi között közlekedő gőzhajójárat útján fogja nyerni. Kézbesítő területéhez Almádi község és Torgyöp puszta fog tartozni.” Tehát 1894. június 15-től szeptember 15-ig volt Almádiban első ízben postahivatal.

A telefonvezeték kiépítésével kapcsolatos első híradás szerint a kormány engedélyezte és 1894. márciusban el fog készülni. „Az Almádi posta és távírda hivatal 1896. június 15-én nyílik meg” - írja a Veszprémi Független Hírlap június 1-jei száma. „A hivatal vezetője Szondy, helyi derék királyi postatiszt lesz.” A posta jelentőségét méltán tükrözi az 1896. június 15. és szeptember 15. közötti forgalom, amelyről a következő összegzés jelent meg: „feladatott 765 forint 1 krajcár értékű franko jegy és értékcikk, feladatott 431 postautalványon 12 832 forint 41 krajcár. Feladatott 180 távirat, érkezett 247 távirat. Feladatott 526 ajánlott levél, érkezett 451 ajánlott levél, feladatott 115 darab kocsipostai küldemény. Nincs az a balatoni fürdőhely mely ennél nagyobb postaforgalmat mutasson ki.” Erre az eredményre hivatkozva nyújtotta be az Almádi Fürdő Rt. az állandó postahivatal létesítésére irányuló kérelmét, mint ez olvasható a Veszprémi Független Hírlap 1896. december 12-i számában.

Az állandó telefon-összeköttetést biztosító vezeték kiépítésére Veszprém és Almádi között csak 1895-ben került sor úgy, hogy már ezen a szezonon működésbe is lépett. A posta- és távírdahivatal az Almádi Fürdő Rt. bérházában (ma Bajcsy-Zsilinszky u. 50. sz.) kezdett működni. A községháza 1900-ban történt felavatása után oda költözött át. 1899. decemberben jelent meg az újsághír: „Balatonalmádi új postamestere. A balatonalmádi kir. posta és távbeszélőhivatalhoz - dr. Fenyvesi Ferenc főispán ajánlatára - kereskedelmi miniszter úr Schneller Gabriella kisaszszonyt nevezte ki.” A hölgy ezt megelőzően Felsőörsön volt postamester és később Óvári Kálmánné néven ismerték.

Az Almádi Fürdő Rt. kérelme eredményre vezetett, mert a Hivatalos Közlöny (a Veszprémvármegye című lap hivatalos melléklete) 1900. április 15-én a következő hirdetményt tette közzé:

„Az almádi kir. posta- és távbeszélő hivatal, mely eddig évenként csakis a fürdő évad tartama alatt működött, folyó évi április l-jén Schneller Gabriella postamester vezetése alatt állandóan vétetik üzembe.

Ezen hivatal, melynek kézbesítő területébe Almádi község és Torgyöp puszta fog tartozni, összeköttetését úgy mint korábban a Szentkirályszabadja és Almádi között naponként egyszer, a fürdő évadban pedig naponként kétszer közlekedő gyalogjárat útján és ezenkívül ugyancsak a fürdő évad tartama alatt a Siófok, Balaton-Füred és Almádi között közlekedő hajójáratok útján nyeri.

Sopron, 1900. március 13.

M. kir. posta- és távirdaigazgatóság Sopronban.”

E rövid ismertetésből láthatóan mostanában több évforduló is akad Almádi történetében. Nevezetesen:

- 1994. június 15-én volt 100 éve annak, hogy Almádiban az első postahivatal megnyílott.
- 1995 márciusában lesz 100 éve annak, hogy Almádiban telefon van.
- 1995. április l-jén lesz 95 éve annak, hogy Almádiban állandó postahivatal működik.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1995. (7. évf.) 1. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja