Mészöly Gyula villája

A Helyismeret wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Lonci (vitalap | szerkesztései) 2014. március 27., 12:00-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

BALATONFÜRED, CSÓK UTCA 26.

Meszolyvilla.jpg

A Mészöly család nemesi címerével díszített, 81 évvel ezelőtt épült villa mai, átépített alakjában is őrzi még régi formáját. Az épület nem védett. A villát az előző évben vásárolt telekre, 1927-ben építtette a Fejér megyei Csőszön 1838. április 17-én született Sárbogárdi Mészöly Gyula nyugalmazott járásbíró, ügyvéd. A Balaton és Füred szerelmese ekkor 90 éves volt. Itt halt meg 1935. április 21-én, 98 éves korában, a Bajcsy-Zsilinszky utcai református temetőben nyugszik.

Tábori Kornél, mint nevezetes személyiségre, a Balaton titkainak egyik legbuzgóbb kutatójára emlékezett rá 1940-ben. Mészöly Gyula Tarczy Lajos tanítványa volt Pápán. 1867-ben Veszprém vármegye főszolgabírája, 1872-1904-ig. járásbíró, majd nyugalomba vonulása után ügyvéd. 1928 óta élt Balatonfüreden.[1]

A mezőföldi református egyházmegyének ötven évig tanácsbírája volt, s mint ilyen Tisza Kálmán jó barátja. 1883-ban Siófok egyik alapítója, ő sürgette a Siókapu elkészítését, és a tihanyi kikötő megépítését is.[2]

1907-ben Füreden írt könyvét így vezette be: „Közel negyven évi bírói működés után, még mindig ifjú erővel, a Balaton és szép vidéke iránti lelkesülésemben, ismét tollat fogtam kezembe, abban a reményben, hogy törekvésem siker koronázza s az én munkásságom is némi tényezője lesz a Balaton-kultusz felvirágzásának.”[3]

1928-ban, amikor a Balaton rajongója testi és szellemi erejének teljében betöltötte 90. életévét, a gyógyteremben tartott ünnepségen a Kisfaludy Társaskör nevében Schmidt Ferenc, a szanatórium igazgató főorvosa köszöntötte a füredi társaság nesztorát.[4] Ebben az évben az utcát, ahol háza áll, Csók utcának akarták elnevezni. Ekkor a helyi lap szerkesztője kérte, ha még nem késő, változtassanak ezen, és róla nevezzék el, mert megérdemli.[5] Valószínűleg teljesítették a kérést, mert a házjegyzék szerint 1940-ben a mai Csók utca az ő nevét viselte.

Meszolyvilla .jpg
A Balaton érdekében kifejtett munkásságáért 1929-ben kormányfőtanácsossá nevezték ki. A Balatoni Szövetség legidősebb tagja volt, 1932-ben a közgyűlés tiszteletbeli tagjává választotta, ekkor, 95 évesen még szabadelőadást is tartott a 130 évvel ezelőtti balatoni viszonyokról. Rövidített szövegét közölte a szövetség lapja.[6] 1933-ban írásban és szóban is indítványozta, hogy Darányi Ignác (1849–1827) volt földmívelésügyi miniszter emlékére, aki a kerület képviselőjeként sokat tett a Balaton környéki gazdákért, a szövetség állítson szobrot a tihanyi kikötőben. Kezdeményezésére a Balatoni Szövetség országos mozgalmat indított. Mikor a belügyminiszteri engedélyt megkapták a gyűjtésre, elsőnek ő adott 25 pengőt.[7] 1938-ban a tihanyi műút mellett, a kikötő közelében felállított emlékmű ünnepélyes avatásakor már meg sem említették az ötletadó nevét, az akkor már szintén elhunyt Cséplő Ernőnek, a szövetség titkárának tulajdonították a javaslatot.[8]

     Az ő kezdeményezésére határozta el a Balatoni Szövetség, hogy Hajdu Tibor apátnak, Balatonfüred újjáalkotójának Füreden emléket állít.[9] Az emléktáblát a Tibor fürdő falán 1943-ban avatták fel.

Halálakor így búcsúztatták: „Sárbogárdi Mészöly Gyula ny. táblabíró, kormányfőtanácsos, volt ügyvéd … halála mélységes megilletődést, részvétet váltott ki mindazok köréből, kik szeretetreméltó egyéniségét, munkásságát ismerték. Vele a Balaton kultuszának egy lelkes és kiváló művelője, uttörője dőlt ki az élők sorából; elmúlása nagy vesztesége a Balaton ügyének s gyásza a Balatonnak, melyet oly lángolóan szeretett.”[10] „A megboldogult, kit egész életén át izzó hazaszeretet fűtött, ki a Balatonnak fanatikusa volt és talán a matuzsálemi magas korát is ennek köszönhette.”[11] – írta a helyi lap.

A Balatoni Szövetség így emlékezett rá: „…a Balatoni Szövetség legidősebb tagja … egész hosszú életén át nagy szeretettel csüngött a Balatonon; annak érdekeit szóval, írásban és cselekedettel, lelkes odaadással gondozta, … hogy a ritka magas korban is megőrizte testi rugékonyságát és szellemi frissességét, annak tulajdonította, hogy több mint kilenc évtizeden át élvezte a Balatonnak és vidékének üdítő, gyógyító hatását. Szövetségünk egyik alapító választmányi tiszteletbeli tagját veszítette el. Emlékét hálás kegyelettel megőrizzük.”[12] Mészöly Gyula „egész életén át rajongással viseltetett a balatoni kérdések iránt és még életének utolsó évében is balatoni terveket szőtt, előadás tartására készült, hogy a Balaton emelkedését előmozdítsa.”[13]

Az épületben 1939-ben a Szent József penzió működött.[14] A ház az 1940-es házjegyzék szerint ekkor már J. Kovács Béla[15] és felesége Mészöly Vilma, és özv. Kubinyi Mihályné Mészöly Hermina tulajdonában volt. Az épületet 1952-ben államosították, az emeletre lakót helyeztek, lánya, unokája és dédunokája az alsó szinten éltek, a lakást később az örökösök eladták.[16]


Jegyzetek

 1. Zalavármegye ismertetője. Sopron, 1935. 9.
 2. Tábori Kornél: Nevezetes balatoniak: Mészöly Gyula. = Balatoni Kurir. 1940. febr. 22. 8. sz.1-2.
 3. Mészöly Gyula: A Balatonkultusz és a kisemberek. Veszprém. 1907.
 4. Dr. L.: Nagy idők tanuja.= Balatonfüred. 1928. április. 21. 16. sz. 1.
 5. Balatonfüred. 1929. jan. 12. 2. sz. 2.
 6. Balaton. 1932. nov. 11. sz. 70.
 7. Balaton. 1934. 7. sz. 54.
 8. Balaton. 1938. 8. sz. 41.
 9. Balaton. 1936. 7. sz. 54.
 10. Balatoni Kurir. 1935. máj. 1. 18. sz. 5.
 11. Balatonfüred, 1935. ápr. 27. 17. sz. 3.
 12. Balaton. 1935. 5. sz. 39.
 13. Balaton. 1935. 8. sz. 59.
 14. Balatoni címtár 1939–40. Keszthely, 1939. 43.
 15. Kovács Béla, Mészöly Gyula veje több évtizeden át volt a Blaha utcai gyógyszertár tulajdonosa
 16. Telbisz Éva dédunoka szóbeli közlése

Forrás

Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. 2008.