Képvieslő-testület volt, van, lesz...

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Balatonalmádinak mint településnek előéletéről alig maradt fenn írásos anyag. 1928 előttről nem ismeretes a község vezetőségének, azaz a képviselő-testületnek tevékenysége, amit az ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmaznak, mert ezek nincsenek meg. Lehet, hogy a háború vitte el, de az is előfordulhatott, hogy valaki egyszerűen a szemétbe dobta, mint oly sok más fontos dokumentumot. Az önálló községi jogállást megelőző hegyközség jegyzőkönyvei, sajnálatosan, ugyancsak elvesztek valahol az évszázadok során.

A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei 1928-tól a Veszprém Megyei Levéltárban megtalálhatók. Bennük igen sok adat van a község életéről, azt a legszélesebben értelmezve. Kezdve a piaci WC-épület építésének versenytárgyalásától, az üzletek bérleti díjának megállapításán keresztül a község szabályozási tervének elkészítésére kiírandó országos tervpályázatig.

Egy jegyzőkönyv részlete

Tekintettel arra, hogy közeledik az önkormányzati választások időpontja, lássuk, hogy is nézett ki az 55 évvel ezelőtt, 1939-ben megválasztott testület, összetételét, tagjainak számát és bizottságait illetően. Az 1939. március 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének erre vonatkozó adatai a következők:

Az előljáróság tagjai:
Horváth Péter mint törvénybíró Dr. Drong Mihály körorvos
Mayer Tivadar pénztárnok
Rátz Károly közgyám
Németh Ferenc községgazda
Goreczky János esküdt
Békési János esküdt
Érdy József esküdt
Varga József esküdt
Krizsek Géza esküdt
Nagy Lajos esküdt
Vitéz Borjádi Géza esküdt


Választott képviselő-testületi tagok:
Kerényi Andor, Galambos Ágoston, Kopár István, Hitter Sándor, Varga István, Olasz Imre, Cseresznyés József, Plemenitász Endre, Kecze Bálint és Rupert Róbert. Póttagok: Schildmayer Ferenc, Tóth János, Varga Péter és Kis Vince.

Legtöbb adót fizetők jogán tagok:

Pongrácz Andor, Füssy Antal, Sebeszta Erhard, Albrecht Ármin, Benkő József, dr. Gál Elemér mint özv. Mészfalvy Gusztávné megbízottja, Ruszinkó Ádám mint Jákóy Endre megbízottja, Henn Antal, Stelker József és vitéz Czabafy Dezső. Póttagok: Komáromi János, Majbó Gábor, Kis Vince.

A község dolgában döntő személyek összesítése:

Elöljáróság tagjai: 12 fő

Választott képviselők: 10 fő + 4 póttag.

Legtöbb adót fizetők: 10 fő + 3 póttag.

A képviselő-testületen kívül megválasztották bizottságok tagjait is. Ebben az időben a következő bizottságok működtek: jogügyi 5 fő, pénzügyi 5 fő, gazdasági 5 fő, közművelődési 10 fő, testnevelési 3 fő, mezőgazdasági 4 fő, építészeti 1 fő, tűzrendészed 4 fő.

A Balatonalmádiban működő iparostanonc-tanfolyamot egyebek mellett a községi képviselőtestület is felügyelte. E bizottság a következő tagokból állt:

Bizottság elnöke: Fejes Ödön bíró.

Tagok a képviselő-testület részéről: Járosy Károly főjegyző, Pongrácz Andor, Albrecht Ármin, Békési János, Barna Ferenc Vörösberény részéről.

Veszprémi Ipartestület megbízottja: Henn Antal.

Iparosok és Kereskedők Köre részéről: Benkő József és Schildmayer Ferenc.

Iskola részéről: Hargitai József iskolaigazgató és Lőrince Dénes osztálytanító.

1939 évben a község lakossága 2200 fő körül volt, amihez képest igen tekintélyes létszámú testület irányította. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a 32 képviselő nagyrészt megjelent az üléseken. A kinevezett tisztviselői kar a következőkből állt: főjegyző, adóügyi jegyző, jegyzőgyakornok, írnok és két kisegítő munkaerő, összesen hat fő. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a jegyzőkönyveket kézzel írták egy több száz oldalas könyvbe, bár a levelezés gépírással történt. Községi alkalmazottak voltak még: községi kézbesítő, községi útkaparó, a szülésznő és az éjjeliőr.

Így nézett ki Almádi „vezérkara” jó fél évszázaddal ezelőtt.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1994. (6. évf.) 9. sz. 3. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja