Itt a nyár! Szezon!

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Minden évben június tájékán felmerül a kérdés, milyen lesz az idei nyár? A vélemények és jóslatok majd mindig pesszimisták. Ilyen meg olyan lesz, rossz előjelek sora látszik, bezzeg tavalyelőtt, meg amikor még fiatal voltam... Milyen gyönyörű nyarak voltak akkoriban, milyen gazdag nyári programokat lehetett csinálni stb. Nézzünk vissza egy kicsit, mondjuk 100 évvel ezelőtt milyen is volt Almádiban a nyár.

1892-ben szervezte meg Almádiban a Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága a meteorológiai észlelőállomást. Válasszuk ki az adatsorokból az 1897. július 1-21 közötti megfigyelések értékeit. A levegő napi középhőmérséklete 17,3 és 28,4 közön ingadozott. A víz felszíni mérései 21,0 és 27,4 közötti hőmérsékletet mutattak. Például 1897. július 3-án a levegő napi középhőmérséklete 28,4 a víz felszíni hőmérséklete 27,4, a fenéken mérve pedig 26,8 volt. Hogy is néz ki a mai helyzet? Pusztulnak az angolnák és egyéb halak, mert magas a víz hőmérséklete! Vagy lehetséges más ok is? (Irodalom: Dr. Sáringer János Kandid: A tó hőmérsékleti viszonyai. Bp., 1900) Még egy érdekes adat: 1897. október l-jén a levegő napi középhőmérséklete 19,3 volt, ugyanakkor a víz hőmérséklete pedig a felszínen mérve 20,6 volt.

A tudományos dolgok után következzenek a szórakozási lehetőségek. Erre vonatkozóan tekintsük át röviden, milyen hírek jelentek meg egyéb újságok mellett a Veszprém című hetilapban Almádira vonatkozóan, 1897 évben.

Június 5. Almádi megnyitása, amiről Zsák József, „a nagyvendéglő élelmes bérlője nagy falragaszokon adta hírül, hogy az Almádi fürdőhelyen levő összes helyiségeit mindenféle ünnepségekkel megnyitja.” Ez a „nagyvendéglő” a Hattyú volt!

Június 9. Balatoni kultusz című cikkben így említik Almádit, „tizenkét év előtt még egyszerű szöllőtelep volt, ma már 150-nél több villa és bérház fogadja be... a fürdőközönséget, főszezonban 600-800 vendég nyaral itt. Itt vannak aránylag a legolcsóbb lakások és a vendéglőkben a legolcsóbb árak, melyeket a fürdő igazgatósága és a fürdőorvos ellenőriz.” Az elmúlt héten bíróválasztás is volt Almádiban, Werner Károly veszprémi és almádi birtokos lett a bíró.

Július 5-én megalakult a Vigalmi Bizottság - elnöke dr. Óvári Ferenc - szervezendő a nyári programot, amelyik a Hattyú vendéglőben ismerkedési est megtartásával veszi kezdetét. Művészeti előadások, hangversenyek szerepeltek sok egyéb mellett a július és augusztus hónapokra összeállított programban. Az évente rendszeresen megtartott Margit-búcsú 1897-ben nem túl jól sikerült, kevés volt a hölgyvendég és a táncnak hamar vége szakadt.

Augusztus 28-i Almádi levél összegezi a szezont: érik a gyümölcs és a szőlő, ezért olcsó! A „múlt kedden 25 huszártiszt érkezett Almádiba Szombathelyről, a Windischgraetz huszárezredből”, másnap részvételükkel táncmulatság volt a Hattyúban. Két napon át nézhették a fürdővendégek 300 huszár vízi gyakorlatait. Augusztus 28-án búcsúest, majd szeptember 3-án a Vigalmi Bizottság záróülése következett.

Még néhány érdekes őszi hír: Szeptember 7-én az Almádi Fürdő Rt. igazgatóválasztmánya ülést tartott, és többek között elhatározta, hogy 1898 évre vendéglőjét (a Hattyút) Zsák József „kezéről elveszi és más alkalmasabb, a tisztaságra és a vendégek kényelmére több gondot fordító vendéglősnek, hoszszabb bérletbe kiadja”.

Október 3-án a Polczer-hajlékot világos nappal feltörték és 100 forintot jóval meghaladó értéket vittek el. A tettesek egyikét a csendőrök kézre kerítették, a másik viszont elmenekült.

December 6. Az „Almádi liget megszerzése tárgyában” a káptalannal szerződés jött lére, melyet a vármegye mint vevő, a december 6-i közgyűlésen hagyott helyben. Egyúttal a liget gondozását az Almádi Fürdő Rt.-re bízta.

E rövid ismertetés alapján összevethetjük mai dolgainkat a 100 évvel korábbiakkal, talán nem tanulság nélküli lesz ez az összehasonlítás!

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1997. (9. évf.) 7. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja