Horváth Lajos (biológus, zoológus, ornitológus)

A Helyismeret wikiből

HORVÁTH Lajos (Borsosogyőr, 1914. júl. 16.–Bp., 1994. nov. 19.) biológus, zoológus, ornitológus.

Élete

A biológiai tudományok kandidátusa (1962). 1938-ban, a budapesti tudományegyetemen, az Eötvös Collegium tagjaként, természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári, 1938-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1939 és 1950 között tanított a győri bencés, az esztergomi ferences, a székelyudvarhelyi római katolikus, a pécsi és soproni állami gimnáziumokban. 1951–1952-ben a debreceni Déri Múzeumban kutatóbiológus. 1952-től 1974-ig a Természettudományi Múzeumban a madárgyűjtemény vezetője, főmunkatársa, osztályvezető-helyettese. 1958-ban részt vett egy Afrika-expedícióban. Az ornitológia valamennyi ágában jelentős eredményeket ért el. A világon elsők között foglalkozott életciklus-kutatásokkal és ortológiai cönológiával. Elsőként kutatta ki hazánk madarainak fészkelő-lehetőségeit. Nemzetközi hírű madár- és tojásgyűjteménye volt. 1957-ben egyiptomi expedícióról értékes madáranyagot, 68 fajhoz tartozó 203 példányt hozott haza. 1962-től a British Ornithológist’s Union első magyar tagja. Több mint nyolcvan tudományos publikációja, félszáz ismeretterjesztő cikke jelent meg, főként az Élet és Tudomány, valamint Búvár c. lapokban. Homoki Nagy István Kék vércsék erdejében c. film szakértője és főszereplője.

Művei

  • A pellérdi halastavak madárfaunája. Pécs, 1945.
  • Madarak. = Magyarország állatvilága. Bp. 1958.
  • Ökológiai vizsgálatok hazai madárfajokon. (Kandidátusi értekezés.) Bp., 1961.
  • Magyarország és a Kárpát-medence mezei pacsirta állományának módszertani hovatartozása és vonulási vizsgálata. Bp., 1964.
  • Madarak. = Állathatározó. Bp., 1969.
  • A tollazatban mutatkozó atavisztikus aberrációk a madarak evolúciójában. (Doktori értekezés.) Bp., 1969.