Dr. Benkő villa és Margit villa (II. rész)

A Helyismeret wikiből
(Két birtok történetéből...)


Írta: Schildmayer Ferenc


1858. évi térkép részlete

Az Új Almádi Újság legutóbbi számában, a Benkő villa ismertetésével együtt lett volna célszerű a szomszédos épület történetét feldolgozni, ám erre terjedelmi okok miatt nem volt lehetőség. Így a két egymás után megjelenő írás kiegészíti egymást, bemutatva a képes levelezőlapon látható épületeket. Az 1858. évi kataszteri felmérés térképe és jegyzőkönyve jelentik a kiindulást, a következő adatok szerint.

Tulajdonosok Végh János utódai, vámosi (ma Nemesvámos) lakosok, a birtok művelési ágak szerint az alábbi részletekből állt:

3380 hrsz.  Rét gyümölcsfákkal, két pincével 1135 négyszögöl
3381 hrsz. Szőlő gyümölcsfákkal 1 k. hold  213 négyszögöl

összesen 1 katasztrális hold 1348 négyszögöl volt a birtok területe.

Szentkirályszabadja telekkönyvének bejegyzése ezt 1882-ben módosítja:

Szőlő pincével Almádiban 2 k. hold 953 négyszögöl, Végh János hagyatéka, meghalt 1854-ben Vámoson.

A tulajdonosváltozásokra a következő telekkönyvi adatok utalnak:

1871. július 17. Végh Julianna férjezett Kötél Jánosné Vámos, öröklés folytán

1873. augusztus 28. Weisz Dávid és neje Goldener Katalin, vétel 400 o. é. Frt

1885. február 24. Veisz Elek, öröklés folytán

1886. március 19. Fürst József szentkirályszabadjai lakos, vétel 700 o. é. Frt

1898. szeptember 20. Fürst József szentkirályszabadjai lakosnak ház kitüntetése iránti kérelme az A+1 sorszám alatt felvett ingatlanon megtagadtatott.

1898. október 31. Fenti számú végzés folytán az 5. pont alatti elutasítási feljegyzés töröltetik. Ez azt jelenti, hogy az épületet, amelynek építési ideje 1897-re tehető, bejegyezték az almádi telekkönyvbe.

Érdekes módon hosszú évekig nem regisztráltak tulajdonosváltozást a telekkönyvi adatok. Balatonalmádi község birtokíveinek kivonata 1923 szerint a tulajdonos Fürst József és a birtok az alábbi részekből áll:

823 hrsz.  szőlő 1 katasztrális hold  1097 négyszögöl
824 hrsz. kert 92 négyszögöl
825 hrsz. lakház és gazdasági épület 48 négyszögöl

Az 1939 évben készült „kataszteri birtokívek összesítője” szerint:

Birtokos Fürst József, házszám 221,

szőlő 1 k. hold  1097 n. öl
kert 32 n. öl
földadó mentes (ház) 48 n. öl
1923. évi térkép részlete

A jelenlegi tulajdonos Szenthe László 1979 évben vette meg az ingatlant, elég rossz állapotú épülettel, amit az 1985. évi földrengés tovább rontott. A helyreállítást és a megerősítést szakszerűen, gondosan, az eredeti anyagok és szerkezetek megőrzésével végezték. Ritka és dicséretes dolog megőrizni egy 110 éves épületet az utókor számára. Külön meg kell jegyezni, hogy az emeleti faszerkezetű veranda minden elemében eredeti és egyedi motívumokat mutat. Említésre méltó az épülettel minden bizonnyal egyidős, ma is használatban levő ásott kút, amit a tulajdonos feltárt. Eszerint a kb. 1,60 méter átmérőjű kút fala szárazon rakott almádi vörös kő, ami a kút fenekén, egy hatszög alaprajzú, tölgyfa gerendázaton, mint „alapozáson” nyugszik. Az épület legrégebbi része az 1858. évi térképen is szerepelő pince, aminek a kora 2-3 száz év is lehet.

A korábbi tulajdonos úgy tájékoztatta a jelenlegi tulajdonost, hogy 1936-ban vette az 1902-ben épült házat, ami egy gazdag fakereskedőé volt, majd rövid ideig egy színésznő birtokolta. Az eddig megismert levéltári adatok nem igazolják ezt az „emlékezetet”. Hozzá kell tenni, eléggé szokatlan, hogy az 1886-ban Fürst József által megvett ingatlan még 1939-ben is az ő nevén volt, bár nem elképzelhetetlen. További levéltári kutatással talán magyarázatot lehet erre találni. Sokkal fontosabb, hogy Almádi egyik legrégebben épült villáját ismerhettük meg, aminek építészeti és településtörténeti értékeit méltányolva, a tulajdonos gondosan őriz.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2006. (18. évf.) 11. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja