Dr. Benkő villa és Margit villa (I. rész)

A Helyismeret wikiből
(Két birtok történetéből...)


Írta: Schildmayer Ferenc


Valahonnan előkerül egy képes levelezőlap, amelynek felirata a címben olvasható. A lapon levő két villa közül az egyiket felismeri a mai tulajdonos, mondván, ez a mi házunk, de egy kicsit másként néz ki. Jó lenne tudni, mikor épült, ki építtette, azaz megismerni az épületek birtoklástörténetét. Bázis, mint eddig minden esetben az 1858. évi kataszteri felmérés térképe és jegyzőkönyve, amelyekben a következők olvashatók.

1858 évi térképrészlet

Tulajdonos Tripamer Mátyás veszprémi lakós, a birtok pedig a következő művelési ágak szerinti részletekből állt:

3394 hrsz.   Szőlő gyümölcsfákkal 1 k. hold   1446 n.szögöl
3395 hrsz. Rét gyümölcsfákkal.. 1 k. hold 695     „ - „
3396 hrsz. Rét 729     „ - „
3397 hrsz. Szántó 710     „ - „
3398 hrsz. Szőlő gyümölcsfákkal   1 k. hold 1134   „ - „
3399 hrsz. Rét 278    „ – „
3400 hrsz. Lakóház 160 szám 24      „ – „

összesen 5 katasztrális hold 1585 négyszögöl a birtok területe.

A következő telekkönyvi bejegyzések találhatók a tulajdonosokra vonatkozóan.

1882. augusztus 27. Tripamer Mátyásné sz. Martinkovits Anna veszprémi lakós

1884. március 6. Kopácsi Árpád veszprémi lakos örökölte

1884. május 2. Eladás Kopácsi Györgynek, vételár 1200 Frt

1886. november 5. Eladás Fertig János és Schmidt Verona részére 2200 o.é. Frt

1890. december 4. Eladás Tóth János és Énekes Mária részére 1900 o.é. Frt

1904. június 24. Eladás dr. Benkő Károly veszprémi ügyvéd részére. Megosztásra került a birtok, amelyből Benkő 1 k. hold nagyságú területet vett meg.

1923 évi térképrészlet

1910. május 14-én történt bejegyzés szerint: 1910. május hó 14-én Almádiban kelt községi bizonyítvány és abban foglalt vázrajz alapján A+1 sorszámú ingatlan bejegyeztetik és a térrajz szerint azon ingatlanon újonnan épült Óvári u. 25 számú villa feltüntetésével ezen telekkönyvbe +2 sorszám alá a B1 alatti tulajdonos javára visszajegyeztetik. Meg kell említeni, hogy a villa építési ideje nem biztos, ugyanis abban az időben a telek vétele után 1-2 éven belül felépült a tervezett ház. Így a villa építésének ideje nagy valószínűséggel 1905 és1909 közé tehető, a telekkönyvi átvezetés esetleg néhány évvel később történt meg.

1923. november 2. Benkő János veszprémi lakós örökölte a birtokot. Balatonalmádi 1923. évi kataszteri birtokíveinek összesítése szerint, 24 sorszám alatt, Benkő János birtokának részletei a következők: házszáma 219, 1 k. hold 5 n. öl kert, 165 n. öl szőlő, adómentes 45 n. öl, összesen 1 k. hold 215 n. öl. A telek növekedése az 1904. évi vétel után (1909) partcellázáskor történt vétel eredménye.

1923. november 10. Ács Lajos és neje Vida Terez várpalotai lakosok vették meg Benkő Jánostól a birtokot. A vételár 6oo mázsa búza ára volt

Ettől az eladástól kezdve a jelenlegi tulajdonos ismeri az épület történetét, eredeti adás-vételi dokumentumokkal rendelkezik. Az épületen a faszerkezetű veranda átalakításán kívül egyéb módosítás nem történt. Az eredeti, nagyon igényes és szép fa mennyezet és falburkolat változatlanul létezik, bemutatva a XX. század eleji ízléssel kialakított épületbelsőt.

1904. június 24. A megmaradt 4 katasztrális hold és 1585 négyszögöl terület tulajdonosai Tóth János és neje Énekes Mária, valamint Tóth Mária férjezett Ficzek Lászlóné.

1909. szeptember 30. Újabb megosztás történt. 3000 négyszögöl terület Berger József, Fischer Miklós és Rothammer Dezső tulajdonába került. A megmaradt 3 k. hold 185 n. öl terület pedig Tóth Mária férjezett Ficzek Lászlóné lovasi lakós tulajdonában maradt. További megosztások során alakult ki a mai telekosztás, illetve beépítés, amely már nem függ össze a tárgyalt épülettel.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2006. (18. évf.) 10. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja