Bereczky Albert

A Helyismeret wikiből
Bereczky Albert.jpg

BERECZKY Albert (Bp., 1893. aug. 10.-Bp., 1966. júl. 4.) ref. püspök.

Élete

Tildy Zoltán és Viktor János apóstársa. Tanult Vácott, Kunszentmiklóson és Kecskeméten. Pápán és Bázelben teológiai tanulmányokat folytatott. Először vidéken (Salgótarjánban, Dunabogdányban, majd Pécelen) lelkész. 1926-tól a Hit és szolgálat főtitkáraként utazó lelkész. 1930-tól Budapesten ref. lelkész. Szervezte az üldözöttek mentő szolgálatát, prédikációiban is síkraszállt az elkövetett jogsértések orvoslása érdekében. A háború után egy ideig minisztériumi államtitkár. Sokat tett az egyház és az állam közötti megegyezés érdekében. 1948-tól a Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke, a ref. konvent és a zsinat elnöke. A Hazafias Népfront és az Országos Béketanács elnökségének tagja, az egyházi békemozgalom vezető személyisége volt. 1928-tól 1933-ig a Református Figyelőt, 1923 és 1944 között a Református Igehirdetőt szerkesztette.

Művei

  • Egy föld nélküli nagyhatalom. Bp., 1927.
  • Az igazi imádság. Bp., l934. - Boldogok. Bp., 1935.
  • Látni akarjuk Jézust. Bp., 1938. - Dicsőség Istene. Bp., 1941.
  • A magyar protestantizmus a zsidóüldözések ellen. Bp., 1945.
  • Két ítélet között. Bp., 1947.

Irodalom

  • SZENES Sándor: Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok. Beszélgetések. Bp., 1986.
  • Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja 1944-1945. Bp. 1994.