Benedek (?-1387. aug. 22 előtt)

A Helyismeret wikiből

BENEDEK (?-1387. aug. 22 előtt) r. k. püspök.

Egy 1379. június 28-án kelt királyi oklevélben már IV. Benedek veszprémi püspök nevével találkozunk. A püspöki széküresedés és annak betöltése közötti rövid idő arról tanúskodik, hogy ezúttal a káptalan választotta főpásztorát.

Irodalom

  • A veszprémi püspökség római oklevéltára. - Monumenta romana episcopatus Veszprimiensis. (Szerk. összeáll.: Fraknói Vilmos, Lukcsics József). 1-6. köt. Bp. 1896–1907.