Benedek (?-1311. július?)

A Helyismeret wikiből

BENEDEK (?-1311. július?) r. k. püspök.

A Rad nemzetségből származó Benedek neve 1290-ben tűnik fel először oklevelekben. Családja Bodrog vármegye előkelő birtokosaihoz tartozott. A Veszprémi Egyházmegyét 1289 és 1311 között, 20. püspökként kormányozta. 1292-ben egyházi zsinaton, 1298-ban országgyűlésen vett részt. Előéletéről semmit nem tudunk. Püspöksége első éveiben pedig csakis a papjaival folytatott peres ügyeiről tudósítanak a fennmaradt emlékek. A saját megtámadott jogai és érdekei védelmében többször fordult a Szentszékhez, de a tizedek jogtalan eltulajdonítása miatt ellene is sok panasz érkezett a pápához. III. Endre hűséges híve volt. Az Árpád-ház kihalása után Ő is a bajor Ottó jelöltségét támogatta. Károly Róbertnek csak 1308-ban, a pesti országgyűlésen fogadott hűséget.

Irodalom

  • A veszprémi püspökség római oklevéltára. - Monumenta romana episcopatus Veszprimiensis. (Szerk. összeáll.: Fraknói Vilmos, Lukcsics József). 1-6. köt. Bp. 1896–1907.