Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. története (II. rész)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Az 1925-ös üzleti év legnagyobb eredménye volt, hogy felépítették a 96 szobás „bungalow”-jaikat (Pannónia Otthon néven vált ismertté), valamint a strandfürdő jelentős megnagyobbítására került sor. Ezzel a korabeli megfogalmazás szerint „Balatonalmádit csonka országunk egyik legkellemesebb fürdőjévé változtatták.

Az 1926-os üzleti év az eddigieknél eredményesebb volt, a következő adatok szerint:

 • Megépült a Pannónia étterem, valamint 13 új légsátor és 32 kabin.
 • Szent István és Szent László sétányok megnyitása, és ezt „újonnan készült híddal kötötték össze a régi park sétányaival.” (Sóhajok hídjáról van szó!)
 • Megvették a vasútállomással szemben levő területet. (Ma az Auróra étteremtől a Baross Gábor útig terjedő rész!)
 • A strand előtti területen 12 db telket parcelláztak, aminek folytán megnyitották a Zrínyi, Rákóczi és Káptalan utcákat. A mellékelt térképrészleten látható az 1927 évi parcellázás, valamint a következő években tervezett parcellázások, a Zsófia Gyermekszanatórium melletti vízfolyásig terjedően.

Megállapították, hogy az üzleti év jól sikerült „elsősorban a strand hatalmas mértékben megnagyobbított területe folytán.” A strand tiszta jövedelme 288 159 000 korona volt, ehhez jött a Pannónia Otthoné 222 381 500 korona értékben.

Térképrészlet 1928-ból

A levéltári anyagban fennmaradt az 1926 évi költségvetési előirányzat, amelynek keretében üzleti tervet is megfogalmaztak. Ebből néhány adat a viszonyítás érdekében: 32 fő teljes létszám mellett 240 300 000 korona bérrel, a „gyógy és zenedíj” (kurtaxa) vonatkozásában pedig, június 15. és augusztus 31. között, átlag 1000 vendég után 2000 korona/nap bevétellel számoltak.

1926 év forgalmi adatai, az eladott jegyek tükrében:

Fövenyfürdőn eladott jegy 44 925 db
Parkfürdőn eladott jegy 4 172 db
MÁV hivatalos jegyirodánál eladva 1 145 db
Bodor Mihály úszómesternél váltott jegy 1 993 db
összesen 52. 235 db
Gőz és kádfürdő jegy elkelt 900 db

Az 1926 évi szezonra a következő árakat állapították meg:

Fürdőjegy felnőtt 5 000 kr
Kabinjegy 5 000 kr
Közös vetkőző jegy 1 000 kr
Csónakjegy 7 500 kr
Vitorlásjegy 10 000 kr
Gyermekjegy 3 000 kr
Gyermekjegy helyi (lakós)    500 kr
Nyugszék 5 000 kr
Értékmegőrzés 5 000 kr

Szükséges megjegyezni a közérthetőség érdekében, hogy a „fövenyfürdő” alatt a mai Wesselényi strand helyén volt strandot kell érteni. A strand öt épülete közül a keleti (Sóhajok hídja felöli) épületben működött a gőz és kádfürdő. A „parkfürdő”, „fürdőház”, „régi fürdő” elnevezés pedig a Remete patak torkolata mellett, 1877-ben alapított fürdőházra vonatkozik.

Napi forgalmi (bevételi) adatok 1926 nyaráról:

Fövenyfürdőn: legkisebb forgalom július 28-án volt 190 000 kr
legnagyobb forgalom július 18-án volt 15 921 000 kr
Teljes bevétel a szezonban 387 278 000 korona
Parkfürdőn: legkisebb forgalom július 30-án volt 106 500 kr
legnagyobb forgalom július 18-án volt 2 407 000 kr
Teljes bevétel július 1. és szeptember 15. között 48 972 500 korona
Gyógy és zenedíj bevétel (kurtaxa) 64 688 000 korona

Néhány kiadás amit gyógy és zenedíjból fizettek:

Beton padok 13 000 000 kr
Zeneszolgáltatás/szezonra 10 000 000 kr
Ebbefogási díj gyepmesternek 616 000 kr

A forgalmi adatokat és az üzleti tervben megállapított 2 000 kr/fő/nap kurtaxát figyelembe véve, a vendégek száma 32 344 volt, feltételezve, hogy a kurtaxát minden vendég megfizette. Ebben biztosak lehetünk, mert a vendégeknek kötelezettsége volt a Fürdőigazgatóságnál való bejelentkezés.

A következő 1927-es üzleti év fontosabb adatai:

 • Kiépítették a partfalat a régi fürdőtől a fövenyfürdőig.
 • "Megvetettük alapjait a klasszikus olasz stílű kávéháznak a ligetben, amely a Park-pavilonként ismert régi fabódé helyett egyenesen látványosság számba megy. A kávéház 1928-ban üzemben lesz."
 • "Elkezdtük az irredenta örökmécses és két árutorony építését. Az örökmécses leleplezése 1928. augusztus 5-én lesz a Balatoni Kulturnap keretében, míg a tornyok már az idényre meg fognak nyílni."
 • Folytatták a múlt évben megkezdett liget rendezést, aminek célja egy nagyszabású angolpark létrehozása.
 • Befásították az új partfal mögötti terület egy részét, ahol teniszpályákat terveznek építeni, az „öltözőpavilont” már felállították.
 • Tárgyalásokat folytattak a vármegyei és városi tisztviselők üdülő telepeinek létesítésére. Az építés kezdését 1928. szeptember l-re tervezik, szövetkezeti ház formájában

Az rt. fennállása óta legeredményesebb évét zárta 1927-ben. Bruttó bevételük 120 000 pengő volt, a tiszta nyereség pedig 3 979 pengő 47 fillért tett ki. A káptalannak 1595 pengő haszonbérleti díjat fizettek. Tekintettel az új pénz bevezetésére érdemes átszámítani koronára (arány 1 p =12 500 fa) az előbbi adatokat annak érdekében, hogy értékelhetők legyenek az üzleti év valós eredményei. Így 1 milliárd 500 millió bruttó bevétel mellett, 49 743 400 korona tiszta jövedelem mutatkozik, ami már könnyen összevethető a korábbi évek adataival.

Kapcsolódó Cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2001. (13. évf.) 2. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

 1. Új Almádi Újság honlapja