Almádi (1493-1869)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Újságunk legutóbbi számában 1869-cel kezdődően több jelentős esemény évfordulójáról esett szó. Almádi első okleveles említése 1493-ból való, amelyben szőlőbirtok adás-vételét rögzítik. Igaz, hogy 516 év nem kerek évforduló, de azért érdemes ezt az időszakot is vizsgálat tárgyává tenni.

1493 évi oklevél részlete

Almádi dézsmás szőlőhegy (Promontórium) volt, hegyközségi szervezetben működött, földesura a Veszprémi Káptalan volt. Területének kb. 80 %-án szőlőművelés folyt, így a szőlőhegy elnevezés kifejezte a területhasználatot. Nevét sokféle módon írták, 1493 évi latin nyelvű oklevélen Almadi olvasható.

A hiteleshelyi jegyzőkönyvek (Protokolla autenthica) őrzik a szőlők adásvételéről szóló megállapodásokat, egyéb más lényeges üggyel kapcsolatos (pl. végrendelet, birtokfelosztás stb.) szerződéseket, dokumentumokat. A Veszprémi Káptalan hiteles hely volt, és így minden Almádival kapcsolatos ügy írásos rögzítésre került. A jegyzőkönyvek csaknem teljes egészükben latin nyelven íródtak, csupán a személynevek, földrajzi nevek és hasonlók kerültek bele az eredeti nyelven.

Tekintsük át néhány 1654 és 1829 között keletkezett iraton az Almádi név változatait kiemelve a közvetlenül kapcsolódó szövegrészből, az előforduló dűlőnevekkel együtt.

1858 évi térkép részlete a szőlők vonalkázással kiemelve

1654 …Kys Bereny vulgo Omad hegy nuncupato…
1655….Kys Bereny vulgo Olmad hegy vocato…
1670….Kis Beren …Omad nuncupato…Sylva Zabos erdő
1670….divertimento Omaldi hegy nuncupato…
1677….promonthorio Omadi nuuncupato
1691….communitis Omadi hegyi….
1702….Olmady nuncupato…via Sato út…Víz mosás árok
1708…communitis Omádi hegye sic dicti
1714…nostri Almád vocato…
1722…Promonthorio Almádi existenz…
1726…Promonthorio Almady…via vulgo Sato út noncupata
1738…Promonthorio Olmadiensis existenzis…
1739…Promonthorio Almadiensis Cottu…
1740…Promonthorio Olmad habit…
1750…nostro Almádiensi ab orientali…
1778…földjén Olmádi hegyen Nap keletrül…
1780…Káptalan Almádi pusztáján a Dézsma háznak és a magam…
1810…Káptalanynak Almádi az ugy nevezett Cser Promonthoriumán…
1829…Szöllönk az Öreg Almádi hegyen a T. N. Káptalan…

A közel sem teljes felsorolásból érzékelhető Almádi nevének milyen sok változata fordul elő a hiteleshelyi jegyzőkönyvekben annak ellenére, hogy 1493-ban a mai írással azonosan írták le a település nevét. Megfigyelhető, hogy 1778-tól már magyar nyelven vezették a hiteleshelyi jegyzőkönyveket. Az Öreg Almádi megfogalmazás még az 1800-as évek végén is előfordul és általában az almádi Öreghegyet illetően használják.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2009. (21. évf.) 2. sz. 7. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja