A két Molnár villa (I. rész)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Véghely Dezső alispán nevét bizonyára sokan ismerik, mint Almádi alapító atyáinak egyikét, aki nagyon sokat tett a település felvirágoztatása érdekében. Egykori nyaralója, amelyik egy jelentős szőlőbirtokon helyezkedett el, általa épített formában ma is ál, a Ramada Szállodához tartozóan. A Véghely villáról és Véghely Dezsőről szóló részletes ismertetések az Új Almádi Újság 1996/IV. és 1997/IV számaiban jelentek meg.

1858. évi térkép részlete

Kevesen tudják, hogy Véghely Dezső 1884-ben történt almádi megtelepedése után a család egyéb tagjai is építkeztek Almádiban. Véghely Dezsőné született Molnár Julianna testvérei, Molnár Lajos és Molnár Béla is nyaraló tulajdonnal rendelkeztek. Innen származik az „alsó Molnár-villa” és a „felső Molnár-villa” elnevezés, illetve megkülönböztetés. Tekintsük át röviden a két épület történetét, kiindulva az 1858. évi kataszteri felmérés jegyzőkönyveiből, valamint a hozzá tartozó térképekből.

Alsó Molnár villa, 1858 évi adatok.

Birtokos: Rostási Sándor földműves és felesége, Varjas Erzsébet.

Birtok részei:

4103 hrsz. rét gyümölcsfákkal 258 n.öl
4104 hrsz. rét 69 n.öl
4105 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal, pincével   1507 n.öl
Összesen:                   1 katasztrális hold 234 négyszögöl

1872. október 7-i bejegyzés szerint 225 osztrák értékű forintért megvette Fenyő József vörösberényi lakos. Birtok állása: szőlő pincével, 1 k.hold 219 n. öl. A birtok területe időközbeni kiigazítás folytán 15 n.öllel csökkent.

1889. augusztus 16-i bejegyzés szerint 520 o.é. forintért Molnár Lajosné született Kenessey Eszter megvette a birtokot.

1907. március 6-i telekkönyvi adat értelmében a gyerekeik (szám szerint hat) örökölték a birtokot, amely ugyan megosztva, de ma is a család leszármazottainak birtokában van.

1923. évi térkép részlete

A telekkönyvbe nem jegyezték be az épület építésének időpontját, ami akkoriban pedig gyakorlat volt. Erre vonatkozóan Véghely Dezső (alispán fia) naplószerű visszaemlékezése ad támpontot. E szerint Lajos bácsi húzhatott anyámékhoz, mert amint Almádiban szüleim megtelepedtek, oda jöttek ők is nyaralni, először bérbe, majd megvették a Fenyő nevű vörösberényi paraszttól a telküket és építettek rá Lajos bácsi tervei szerint, — aki ekkor már semmit sem látott — egy kényelmes nyári lakot.

Akkori szokások szerint a telek megvétele után, 1-2 éven belül építettek rá épületet. Ezt figyelembe véve a nyaraló építési ideje 1890-9l-re tehető. Az épület fő dimenzióit tekintve, ma is áll, a Bajcsy-Zsilinszky 9. szám alatt. A korra jellemző faszerkezetű verandát sajnos beépítették, egyéb belső átalakítások mellett.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2007. (19. évf.) 10. sz. 7. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja