Évfordulók, 2009

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Almádi településtörténetét vizsgálva csaknem minden évben találunk olyan eseményt, aminek valahányadik évfordulója erre az évre esik. Ezek jelentősége egyrészt függ az eseménynek a város történetében elfoglalt helyétől, szerepétől, másrészt attól, hogy hányadik évfordulóról van szó. Aktuálissá teszi az évfordulókról való megemlékezést Balatonalmádi várossá nyilvánításának közelgő huszadik évfordulója. Tekintsünk röviden vissza a lényeges eseményekre.

Részlete a Megyegyűlés jegyzőkönyvéből

1869. július 15. 140 éve nyilvánította a Megyegyűlés Almádit önálló községgé, addig közigazgatásilag Szentkirályszabadjához tartozott A kellően indokolt kérelemnek hely adatik az almádi hegység külön önálló községnek az általa hosszabb időn át élvezett joggyakorlat alapján továbbra is meghagyatik oly megjegyzéssel azonban, hogy lakosai az ezen jogosultságukból folyó kötelezettségek pontos teljesítéséért felelősek leendenek. Ezen határozat Kopácsy Viktor főbíró úrnak miheztartás és folyamodók értesítése végett kiadatni rendeltetik..

1884. július 13. 125 éve került sor a jórészt közadakozásból épült Szent Margit kápolna ünnepélyes felszentelésére.

1889. július 28. 120 éve, hogy elkészült a gőzhajó-kikötő. Ezzel Almádi is bekapcsolódott a menetrendszerű balatoni hajóközlekedésbe.

1899. július 10. 110 éve nyílott meg a Kneipp Intézet. Vele együtt bevezetésre került a Rickli kúra és a Lahmann-féle étkezési rend. Almádi elnyerte a gyógyfürdői rangot.

1899. december. 3. 110 éve a kereskedelmi miniszter kinevezte a községházában működő állandó (korábban csak nyáron működő) posta és távírda hivatal vezetőjévé Schneller Gabriellát. Ő volt Almádi első postamestere.

1904. július 10. 105 éve jelent meg az ALMÁDI UJSÁG első száma. Szeptember 3-ig nyolc szám jelent meg a hetilapból.

1904. augusztus 14. 105 éve avatták fel Almádi első iskoláját, az Állami Elemi Népiskolát. Addig a gyermekek a vörösberényi katolikus és református iskolákba tanultak.

1909. július 9. 100 éve, hogy megnyílt a Budapest-Tapolca, valamint a Győr-Alsóőrs közötti vasúti közlekedés. Ezzel megszűnt a Balaton északi partjának a déli parttal szembeni hátrányos helyzete, ahol már 1861 óta közlekedett vonat.

1914. május 3. 95 éve felavatták Almádi első „vállalati”üdülőjét, a Vasúti Altisztek Országos Otthonát. Közelmúltban került lebontásra.

1914. augusztus 9. 95 éve avatták fel a tóparti parkban Véghely Dezső alispán, almádi szőlőbirtokos emlékművét. Véghely Dezső legfőbb felvirágoztatója volt Almádi fürdőhelynek.

1934. augusztus 26. 75 éve jelent meg a híradás arról, hogy „Szent Mihály fürdő” név alatt új fürdőhely létesül Balatonalmádi határában, a budapesti és a veszprémi vasutak találkozásánál. Ma Káptalanfüred néven Balatonalmádi településrésze.

1944. július 1. 65 éve nyílt meg Almádi új strandja, az 1922-ben épült fövenyfürdő elbontása után. Ma Wesselényi strandfürdő néven ismerjük.

1989. március 1. 20 éve nyerte el Balatonalmádi a városi rangot.

1989. áprilisa. 20 éve jelenik meg a várossal egyidős Új Almádi Újság.

A felsorolás nem teljes, csupán a főbb, illetve jelentősebb évfordulók szerepelnek benne. Ennek ellenére a 2009-es év igen gazdag évfordulókban, lesz mit ünnepelni, lesz miről megemlékezni.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2009. (21. évf.) 1. sz. 7. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja